Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-23

Analys Serneke: Reavinst och hyfsad orderingång

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En reavinst på cirka 275 miljoner kronor lyfter Sernekes resultatet i fjärde kvartalet. Fokus på byggrörelsens resultat, där rörelseresultatet under det tredje kvartalet belastades av reserveringar på 70 miljoner kronor. Vi väntar oss en orderingång om 1,3 miljarder kronor i det fjärde kvartalet (tidigare prognos 1,8 miljarder).

Serneke är en snabbväxande koncern, verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Stor reavinst

Genom försäljningen av fastigheter vid Säve Flygplatsområde till Castellum den 28 december 2018 realiserade Sernekekoncernen ett rörelseresultat om cirka 275 miljoner kronor. Som en följd av nedskrivningen på 70 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2018, kopplat till byggrörelsen och dess underleverantörer innebär det att affärsområde Fastighet kommer att stå för lejonparten av koncernens vinst för helåret 2018.

Möjlig uppvärdering

För att få en ytterligare uppvärdering av Sernekeaktien, från en tidigare låg nivå, tror vi att en högre lönsamhet inom entreprenadrörelsen är nödvändig. För division Bygg- och Anläggning prognosticerar vi ett rörelseresultat om 35 respektive 7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018. Det motsvarar i så fall 2,5 procents rörelsemarginal, vilket är en låg siffra i förhållande till bolagets långsiktiga målsättning.

Prognoser

Serneke har annonserat större order, hänförliga till fjärde kvartalet på cirka 790 miljoner kronor. Givet att ungefär 60 procent av orderingången brukar vara annonserad via pressmeddelanden (större order) indikerar det ungefär 1,3 miljarder kronor i total orderingång för entreprenadrörelsen under det fjärde kvartalet. Vårt tidigare estimat var där 1,8 miljarder kronor. I övrigt behåller vi våra tidigare intäkts- och resultatprognoser från vår senaste analysuppdatering den 5 november 2018.

Sernekes bokslutsrapport publiceras den 6 februari 2019.

 

Författare Bertil Nilsson