Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-17

Analys Serneke: Svag EBIT, men bättre än väntat

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke nådde ett något bättre resultat för kvartalet än väntat. Avvikelsen är främst hänförlig till Fastighetsdelen. Orderingången under första kvartalet 2019 kom in cirka 6 procent lägre än vår prognos.

Serneke är en snabbväxande koncern, verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Ett stort och omtalat projekt är det Göteborgsbaserade högbygget Karlastaden.

Som förutspått

Precis som vi förutspådde i vår kommentar inför rapporten, blev Sernekes resultat för första kvartalet 2019 relativt svagt. Det var dock aningen bättre än våra prognoser.

Bygg visar positivt resultat

Bygg redovisar ett rörelseresultat på 26 miljoner kronor motsvarande cirka 2 procent rörelsemarginal. Det ska jämföras med 35 miljoner kronor och nästan 3 procent rörelsemarginal i motsvarande kvartal för ett år sedan.

Anläggning nollresultat

Samtidigt lämnar Anläggning ett nollresultat i rörelsen (EBIT-nivå) för det här kvartalet, jämfört med en vinst på 1 miljon kronor motsvarande period 2018.

Projektutveckling/fastighet visar förlust

Projektutveckling och Fastigheter redovisar förluster på 8 respektive 1 miljon kronor i rörelsen för kvartalet (EBIT-nivå) och där var Fastigheter bättre än vi prognosticerat.

Utfall mot prognos

Utfall resultat Q1 2019 jämfört med våra prognoser

Tabellen nedan visar från vänster till höger historiskt utfall för första kvartalet 2018, våra prognoser för kvartal 1 2019, det faktiska utfallet för kvartal 1/2019 samt avvikelsen mellan utfallet och våra prognoser för första kvartalet 2019 uttryckt i procent.

wysiwyg_image

I tabellen nedan visar utfallssiffror per kvartal under 2018 och kvartal 1/2019. Därefter följer våra prognoser för Q2 2019-Q4 2019 som de låg i vår Q1 2019 preview som publicerades den 8 april 2019. De senare prognoserna kan komma att justeras i den uppdaterade analys av bolaget vi avser att presentera inom kort.

wysiwyg_image

       

Författare Bertil Nilsson