Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

Analys Serneke: Svagt resultat att vänta i Q1

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Baserat på annonserade order drar vi ned vår prognos för orderingång under första kvartalet 2019 till 1250 miljoner kronor (1500). En avmattning på byggsidan och frånvaron av fastighetstransaktioner indikerar ett svagt resultat för kvartalet.

Serneke är en snabbväxande koncern, verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Ett stort och omtalat projekt är det Göteborgsbaserade högbygget Karlastaden.

Order på bostäder

Serneke har annonserat större order hänförliga till första kvartalet 2019 om cirka 816 miljoner kronor, där påfallande mycket är bostadslägenheter för olika uppdragsgivare. Det stärker bilden att bolagets beställare är stabila aktörer som inte påverkas så mycket av den svaga nyproduktionsmarknaden för bostadsrättslägenheter.

Dämpad ordersiffra

De senaste två åren har andelen förannonserade orders utgjort knappt 60 procent av det som sedan rapporterats som orderingång. Med hänsyn till att den andelen har ökat något över tid till följd av företagets strategi om att inrikta sig mot större orders, uppskattar vi att koncernens orderingångssiffra för första kvartalet 2019 blir 1250 miljoner kronor. Det är lägre än vår tidigare prognos om 1500 miljoner kronor.

Negativa resultat inom Projektutveckling

Vår rörelseresultatprognos om 4 miljoner kronor för kvartalet beror framförallt på att affärsområdena Projektutveckling och Fastighet lär rapportera negativa resultat utan några fastighetsförsäljningar, samt att Sävefastigheterna har avyttrats. Det ger lägre hyresintäkter och driftnetto.

Något lägre i Bygg/anläggning

Vi tror också att Serneke Bygg och Anläggning kommer att redovisa något lägre rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2018, då den svenska byggkonjunkturen fortsätter att mattas av.  Anläggningsdivisionen expanderar också kraftigt, vilket kan innebära ökade kostnader på kort sikt.

Sernekes rapport avseende första kvartalet 2019 publiceras den 17 april.

 

 

Författare Bertil Nilsson