Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-12

Analys: Småbolagen spöar storbolagen

wysiwyg_image

Stockholmsbörsens småbolag har slagit tillväxten i de stora bolagen, nästan oavsett när vi mäter utvecklingen. De senaste fem åren är ovanligt goda. Är det en bubbla?

Om jag fick leva om mitt liv som placerare, skulle småbolag utgöra en mycket större del av portföljen än vad som varit fallet. Skälet är att småbolagen uppvisat en ständigt bättre avkastning. Jämför vi Carnegies Småbolagsindex med storbolagsindexet OMXS30, kan konstateras att småbolagen sedan 1995 gått totalt 135 procent bättre (se PDF). Det motsvarar 3,8 procent per år och är en hisnande överavkastning.

Utdelningar problem

Här finns dock några felkällor. En är att jämförelsen inte inkluderar utdelningar. Eftersom storbolag normalt delar ut en större del av vinsten, än småbolag, skulle breda index underskatta storbolagens avkastning. Dessvärre finns det inte några småbolagsindex som inkluderar utdelningar, tidigare än 2011, men om mätningen görs från denna tidpunkt blir faktiskt slutsatsen densamma. Då överträffar småbolagen de stora, med hela 6 procent per år. Procentsatsen är alltså ännu högre än i den första jämförelsen, men då skall påpekas att de senaste fem åren är en av de starkaste småbolagsperioderna någonsin.

Fastighetsbolag en fälla

Ytterligare en fälla gäller fastighetsbolag. Denna grupp är viktig i ett småbolagsindex, men försumbar bland de stora bolagen. Fastighetsaktierna har gått fantastiskt bra efter 1995. Överavkastningen mot småbolagsindex är hela 2,4 procent per år och även här är de senaste fem åren är en av de starkaste fastighetsperioderna någonsin (se PDF). Att exkludera fastighetsbolag ur mätningen är inte rätt, eftersom de ju definitionsmässigt är småbolag. Däremot kan många tycka att fastighetsaktier är en egen tillgångsklass, som är i fokus under vissa speciella situationer. De senaste årens extrema ränta är just en sådan situation.

Liten blir stor, för stor

Ytterligare ett problem är att en del småbolag blivit mycket stora bolag under perioden. Det gäller främst Assa Abloy, Securitas och Getinge, som 1995 var småbolag. Via många förvärv och nyemissioner är de nu storbolag. Dessa borde tas med i ett aktieindex för småbolag vid en tjugoårig mätning, men deras nuvarande storlek gör att de för länge sedan plockats bort. Vid vinstjämförelser måste därför dessa bjässar också plockas bort, vilket drar ner småbolagsgruppens vinsttillväxt något.

Lysande vinsttillväxt

Det finns ingen sammanhållen publik redogörelse för hur vinsterna i just gruppen småbolag utvecklats. Däremot följer jag själv en grupp på ungefär 90 småbolag. Det är långtifrån alla noterade, men ändå en grupp, stor nog att utgöra bas för slutsatser kring vinsterna. De slutsatserna blir precis lika positiva, som för kursutvecklingen. Vinsttillväxten i småbolagsgruppen har varit 11,8 procent per år, vilket går ner till 11,1 procent om Assa, Securitas och Getinge plockas bort. I båda fallen är det dock skyhögt över vinsttillväxten för de stora bolagen, som stannar på 6,1 procent (se PDF).

Varför skillnad?

Varför är småbolagen bättre? Jag ser två huvudorsaker, en bestående och en temporär. Den bestående är att småbolag, helt enkelt, är effektivare än storbolag. Ett mindre bolag är enklare att driva, eftersom det är mer fokuserat, med färre produkter och en närmare relation till kunderna. Småbolag avhåller sig också från ett övermått av företagsförvärv. Dessa strategier är ofta lönsamma, men i många fall stöter det förvärvande bolaget på ganska stora problem vid integrationen av de köpta bolagen. Det drar ner vinsttillväxten genom att köparen drar på sig stora omstruktureringskostnader. Den temporära orsaken till småbolagens goda utveckling är den svenska ekonomin, som haft en klart bättre utveckling än övriga Europa de senaste fem åren. Relativt sett kommer en betydligt större andel av småbolagens vinster från hemmamarknaden. Det gör att de kunnat fira stora triumfer de senaste åren.

Risken högre

Myntet har dock alltid två sidor. Baksidan är att risken i småbolagen är högre. Går hela börsen ner tio procent, går småbolagsindex ner mer. Det beror på två orsaker, dels den större koncentrationen av verksamheten. Bolag som verkar på ett fåtal marknader och med ett fåtal produkter/tjänster, blir mer riskfyllda än stora globala företag. Dels för att handeln i aktien är dålig. När börsen går ner kraftigt är det mycket svårt att sälja större poster småbolagsaktier, men många placerare är belånade och tvingas då helt enkelt sälja (eller bara grips av panik). Därför blir kursfallen i småbolag ofta ganska kraftiga när det går ner. Å andra sidan, detsamma gäller svängningarna uppåt. De blir också kraftiga. 

Dags att köpa?

Slutsatsen är alltså att småbolag har bättre vinsttillväxt än storbolag och belönas därför med en bättre kursutveckling. Så då är det väl bara att köpa? Nja, kanske inte just nu. Småbolagen har det senaste året utvecklats klart bättre än storbolagen, men det vände i juli. Därför finns det anledning att vänta ett par månader, för nu tar rallyt troligen en paus. Det betyder inte nödvändigtvis kursfall, men risken är att småbolagen kommer att släpa efter storbolagen. Den som inte bryr sig om den typen av kortsiktiga ”timing-analyser”, kan börja köpa sina småbolag redan nu. På några år sikt borde de nämligen ge en väldigt god avkastning.

För grafik över vinst och kurs, se bifogad PDF

Författare Peter Malmqvist