Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-08

Analys Soltech Energy: Nu har det vänt

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden

Makalöst kvartal: 217% tillväxt och svarta siffror!
Soltech Energy lyckas öka den organiska tillväxttakten till enastående 81% (44% i Q3 och 35% i Q2) och inklusive förvärv ökar intäkterna för den underliggande verksamheten under tredje kvartalet med hela 217% till 755 Mkr (238), justerat för resultat och nedskrivning av intresseandelar i ASAB och de positiva effekterna av avkonsolideringen av Neabgruppen. Detta trots en snabbt försämrad konjunktur, inte minst inom bygg. Även med denna snabba tillväxt så studsar bruttomarginalen tillbaka rejält och landar på 35% (25% i Q3 och 31% i Q2) och rörelseresultatet för den underliggande verksamheten blir positivt ett kvartal tidigare än vi väntat och landar på 18,2 Mkr (-64,3). De olycksalig fastprisavtalen håller på att rulla ut och bulken av dem är nu tagna.

Ambition: Inga fler nyemissioner på dessa nivåer
Målet för 2024 om 4,7 mdr i omsättning och 8-10% i rörelsemarginal framstår som alltmer uppnåeligt. Med den starka efterfrågan bör inte nödvändiga prishöjningar vara ett problem. Det som krävs är att finansiera ca 8-900 Mkr i förvärvad omsättning i år och nästa, och vi bedömer fortsatt att de möjligheterna är goda. Ledningen är tydlig med ambitionen att det inte ska ske genom nyemission, så annan finansiering måste till, och bör gå att frambringa.
Självklart är också den mycket kraftiga förväntade marknadstillväxten en god hjälp att nå målen, och den förväntas även hålla i sig väl efter 2024, trots rekordhög inflation, stigande räntor och en begynnande lågkonjunktur. Både privatpersoner och företag vill installera solpaneler för att minska sina elkostnader och öka sitt energioberoende. Det kommer nu också signaler om att de svårigheter och kostnadsökningar som funnits i försörjningskedjan på grund av kriget i Ukraina och de omfattande nedstängningarna i Kina, börjar bedarra.

Potential: En kursdubblare – till att börja med
Även om kursen stigit 30% sedan rapporten kom, så finns fortfarande en betydande uppsida. På nuvarande kurs så handlas aktien till ett P/E-tal på 7,5 på 2024 års prognosticerade vinst – och det för ett bolag som växer med mer än 50% per år! Marknadsprognoser för solcellsmarknaden ger också stöd för fortsatt stark tillväxt även efter 2024, vilket inte är förvånande med tanke på myndigheters och företags fokus på alla förnybara energislag.

Med ”climate tech” i ropet, investeringsstöd som pumpas in och Soltech som en framträdande konsoliderare av en fragmenterad marknad, så kan bolaget stå på tröskeln till att bli ett nytt Nibe. Att bolaget då handlas till halva innevarande års omsättning och EV/EBIT på 4 för 2024 är alldeles för lågt. Vår tidigare antydan om ett värde runt 25 kronor per aktie från förra kvartalet gör vi nu till en tydlig riktkurs, även om den nivån börjar kännas försiktig. Vi ser potential för en snar dubbling av kursen och kan snart behöva se över riktkursen.

Författare Analysguiden