Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-22

Analys Soltech Energy: Tillväxt trots lönsamhetsfokus

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden

Levererar i säsongsmässigt svagt kvartal
Det är besvärligt att sätta upp solceller mitt i vintern, så första kvartalet brukar vara Soltech Energys klart svagaste (och Q2 det starkaste). Trots det nådde bolaget den näst högsta kvartalsförsäljningen någonsin om 683 mkr (Q1-22: 287,5 mkr). Av tillväxten på 138% var hela 66% organisk. Smolken i glädjebägaren var att förstärkningen av bruttomarginalen inte fortsatte från Q4 utan den landade något lägre, på 33% (35% i Q4-22 efter 25% Q3-22). Det huvudsakliga skälet anges vara en ofördelaktig mixförskjutning som delvis är säsongsberoende. Inom ett fåtal kvartal bedömer vi att bruttomarginalen bör kunna vara återställd till historiska nivåer kring 40%. Värt att notera är att de kraftiga prishöjningarna på material har avstannat helt och under våren faktiskt förbytts i en liten sänkning, samtidigt som de sista av de olycksaliga tidigare fastprisavtalen rullar ut, något som bådar gott för marginalerna redan i Q2. Längre ned i resultaträkningen så landar EBITDA på -5,8 mkr (-38,5), eller för den underliggande verksamheten (exkl resultat från andelar i intressebolag) på +5,8 mkr (-33,4) och motsvarande siffror på EBIT-nivå var -40,1 (-53,2), respektive -28,6 (-48,1).

Kapitalförsörjning utan nyemission
Det framstår allt tydligare att bolaget kommer att göra allt i sin makt för att nå målet om 4,7 mdr i omsättning och 8-10% i rörelsemarginal för 2024 utan att göra en nyemission, och det ser ut att kunna lyckas. För att nå tillväxtmålet krävs 48% årlig tillväxt till Q4-24, vilket ska ställas mot 87% historiskt sedan Q1-19, och 47% organisk tillväxt sedan avknoppningen av ASAB. Med andra ord behövs nästan inte några förvärv om inte solcellsmarknaden svalnar, vilket inte framstår som sannolikt. Det som behöver finansieras är ett ökat rörelsekapitalbehov som kommer av tillväxten. Det finns dock flera spakar att dra i som förvärvsfinansiering, skatteanstånd, ASAB-posten, kortade kredittider mot kund – och kassan är ändå på 234 mkr. Det viktigaste är dock en förbättrad lönsamhet. Styrelsen skriver själva i delårsrapporten att finansieringen är säkrad för de kommande 12 månaderna.

Vi behåller vår mycket positiva syn på aktien
Vi betraktar rapporten som ytterligare ett tydligt tecken på att bolaget är på väg åt rätt håll, trots marknadens tveksamma mottagande. På nuvarande kurs så handlas aktien till ett P/E-tal på knappt 6 på 2024 års prognosticerade vinst – det för ett bolag som växer med mer än 50% per år! Marknadsprognoser för solcellsmarknaden ger dessutom stöd för fortsatt kraftig tillväxt även efter 2024. Med ”climate tech” i ropet, investeringsstöd som pumpas in och Soltech som en framträdande konsoliderare av en fragmenterad marknad, så ser framtiden ljus ut för bolaget. Att börsvärdet då inte ens är halva innevarande års omsättning är alldeles för lågt. Vi upprepar vår riktkurs på 25 kronor per aktie och ser potential för mer än så på sikt.

Författare Analysguiden