Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-28

Analys Soltech: Fortsätter leverera på lagd strategi med stark tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden

Stänger böckerna för ytterligare ett tillväxtår 
Det fjärde kvartalet innebar ytterligare ett starkt kvartal för Soltech som avslutar året med tillväxt. Totala intäkter uppgår till 585,8 miljoner kronor (163,3), där 288 miljoner kronor av ökningen utgör resultatet av en om-värdering av efter särnotering av Advanced Soltech. Rensat för detta upp-visar bolaget ändå stark tillväxt med intäkter på 277,8 miljoner kronor och en tillväxt på årsbasis på cirka 70 procent. Rörelseresultatet för kvartalet landar på 166,3 miljoner kronor (-1,2), rensat för särintäkter -121,7 mil-joner kronor. För helåret innebär detta att Soltech Energy kan uppvisa in-täkter på cirka 952 miljoner kronor rensat för särintäkterna (499,4), mot-svarade en tillväxt på över 90 procent. Resultatet för året landar på 77,6 miljoner kronor (-141). 

Tio nya bolag i koncernen 2021 
När Soltech nu stänger 2021 så kan vi konstatera att den förvärvsresan som tillkännagavs i slutet av 2018 fortsatt i oförändrad takt. Året innebar totalt tio ny bolag till koncernen, som nu vid skrivande stund uppgår till totalt 18 bolag. Under 2021 har Annelunds Tak, ESSA, Falu Plåtslageri, Ljungs Sedum, Neabgruppen, Provektor, Rams El, Takab, Takbyrån och Wettergrens tak införlivats i koncernen. Detta innebär att Soltech nu har dotterbolag inom totalt fyra branscher; solenergi, tak/plåt, fasad- och el-teknik. Det omfattande kompetensen skapar ett bredare erbjudande och erbjuder många möjligheter till synergier inom koncernen. Det faktum att bolaget uppvisar en organisk tillväxt på 29 procent under det föregående året vittnar om förmågan att både införliva nya bolag i koncernen samt att skapa mervärde i redan starka varumärken. 

Hög aktivitet in i 2022 
Det nya året har börjat starkt för Soltech som har tillkännagivit ett antal nya större ordrar. I början på januari släppte bolaget nyheten att dotterbo-laget Soltech Energy Solutions tillsammans med Skanska tagit beslut om fyra nya solenergianläggningar på Skanskas fastigheter. Ordervärdet upp-går till drygt 7,3 miljoner kronor. Vidare har samma bolag fått uppdrag av logistik- och transportbolaget Falkenklev Logistik AB att uppföra en 1,5 hektar stor solpark till ett värde av 7,5 miljoner kronor. Detta samarbete utökades kort därefter till att även innefatta att de båda bolagen, tillsam-mans med Scania, ska uppföra Sveriges största ladd och batteripark för lastbilar. Ordervärdet uppgår där till 20 miljoner kronor. Därefter kom ny-heten att dotterbolag ESSA Glas & Aluminium fått en order för glasfasader inom Danderyds sjukhusområde till ett ordervärde på hela 92 miljoner kronor. Soltech Energy Solutions ska även, tillsammans med Takorama, förse Castellum med solenergi och takläggning samt ska solenergibolaget uppföra en 10 hektar stor solpark åt Åbro Bryggeri till ett ordervärde på 40 miljoner kronor. Det är uppenbart att tillväxten inom solenergibranschen är stark och att bolaget etablerat sig här som en ledande aktör.

Författare Analysguiden