Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Analys SolTech: Förvärv levererar i kv2

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech redovisade en stark tillväxt om 317 procent på årsbasis. Förvärvens bidrag uppgick till 55 miljoner kronor, vilket var över vår förväntan. Intäkterna från verksamheten i Kina förväntas växa starkare under innevarande kvartal. 

Under andra kvartalet 2019 redovisade Soltech en netto­omsättning på 88,6 miljoner kronor. Det var över vår prognos som låg på 81,0 miljoner kronor. Intäktsraden på aggregerad nivå bedöms således som stark. De förvärvade dotterbolagen levererade intäkter om 55 miljoner kronor och överraskade på uppsidan. Inkluderat moderbolaget var den svenska verksamhetens bidrag till den totala nettoomsättningen 59,8 miljoner kronor jämfört med vår prognos om 49,5 miljoner kronor. Verksamheten i Kina beräknas till cirka 28,8 miljoner kronor, vilket var aningen svagare än vad vi prognostiserat (31,5 miljoner). Den anslutna kapaciteten ökade med 0,7 MW och tillväxten i ansluten kapacitet levde således inte upp till förväntningarna. Men med installationer under uppbyggnad om 13,2 MW, som under en längre period varit i denna fas, tror vi att tillväxten i ansluten kapacitet kan växa starkt under det tredje kvartalet 2019.

Trots högre intäkter än väntat var rörelseresultatet om 11,5 miljoner kronor i linje med vad vi prognostiserade. Det innebär att marginalen var lägre än vad vi tänkt oss. Intäktsmixen mellan de två affärsområdena är en av fler förklaringar till detta. Dock tror vi att intäkterna från verksamheten i Kina över tid kommer att ha en starkare organisk tillväxt än verksamheten i Sverige. Det innebär i sin tur att det borde finnas uppsida i marginalen. EBITDA-resultatet kom in på 18,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 gånger kvartalets räntekostnader.
 

Vi har gjort vissa förändringar i våra prognoser efter rapporten. Vi beräknar ett motiverat värde per aktie om 15,4 kronor (15,1) för de kommande 6 – 12 månaderna. Förvärv har fått fart på verksamheten i Sverige. Under sommaren tog bolaget in drygt 100 miljoner kronor före kostnader för att fortsätta förvärvs­strategin. Vi skulle bli förvånade om inte minst ett till förvärv presenterades under H2 2019. Vi tror även att bolaget kan förvärva fler portföljer av redan ansluten kapacitet i Kina för att skynda på tillväxten. Förvärv är dock inget vi kan modellera med men ger en möjlig uppsida i vår värdering.      

Författare Markus Augustsson