Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-23

Analys Soltech: Fyller på kassan och siktar på accelererad tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsatt stark tillväxt med dubblering i Sverige

Soltech rapporterar ett andra kvartal präglat av tillväxt och fortsätter därmed på den starka inledningen på året. De totala intäkterna för koncernen uppgick till 266,2 miljoner kronor under kvartalet (156,1), vilket motsvarar en ökning med hela 71 procent. Drivande i denna tillväxt är intäkterna från den svenska verksamheten, som ökat med hela 102 procent till 220,7 miljoner kronor (109,1). Den kinesiska verksamheten rapporterar en blygsam minskning i intäkterna till 45,5 miljoner kronor (47), något som hänförs till bland annat minskade bidrag. Dock har nettoomsättningen ökat från 26,3 miljoner kronor till 35,8 miljoner kronor under kvartalet, vilket innebär att solcellsanläggningarna i sig har vuxit. Koncernen rapporterar ett rörelseresultat på 8,3 miljoner kronor (35,6) och ett resultat på -31,8 miljoner kronor (-37). Det lägre rörelseresultatet hänförs bland annat till ökade personalkostnader, stora investeringar samt något höjda varukostnader.

Två tongivande förvärv under kvartalet

Förvärvsresan har fortsatt starkt under kvartalet med två nya genomförda förvärv. Rams El förvärvades i april, ett etablerat elteknikbolag från Angered med 30 anställda och en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Koncernen stärker därmed erbjudandet inom elektrifiering, solenergi samt ladd- och lagringsinfrastrukur. Därtill förvärvades under maj Takbyrån i Alingsås AB. Bolaget är ett takentreprenadsbolag med en omsättning på 100 miljoner kronor och positiv resultat. Förvärvet utgör det sjunde takbolaget som förvärvas och bidrar till att öka konkurrenskraften inom detta viktiga område. En tydlig slutsats från kvartalets förvärv är att de ökar i storlek och bara dessa bolag väntas bidra med 111 miljoner kronor i omsättning innevarande år. Detta innebär att totalt 17 dotterbolag nu ingår i den växande koncernen.

Emission möjliggör vidare tillväxtresa

Efter kvartalets utgång meddelade Soltech att bolaget har för avsikt att genomföra en företrädesemission om totalt 247 miljoner kronor, med möjlighet till en övertilldelningsemission om ytterligare 150 miljoner kronor. Likviden ska användas för att möjliggöra en fortsatt expansiv tillväxtresa där majoriteten av pengarna kommer användas till ytterligare företagsförvärv. Med bakgrund i utfallet från den föregående emissionen så ser utsikterna lovande ut, då bolaget sedan förra höstens kapitalanskaffning om 144 miljoner kronor dubblerat både intäkter, aktiekurs, antal dotterbolag och antal aktieägare. Teckningsperioden pågår fram till den sjunde september och teckningskursen är satt till 20 kronor.

Siktet inställt på 4,7 miljarder inom 3 år 

I slutet av 2019 tillkännagav Soltech sitt mål om att nå 4,7 miljarder i rörelseintäkter 2024 med en rörelsemarginal mellan 3 och 6 procent. Trots att målet fortsatt ser ambitiöst ut tar koncernen allt aggressivare steg för att nå dit. Förvärven kommer troligt öka i takt under andra delen av halvåret och vd Stefan Ölander beskriver en konsolidering på marknaden för solenergi, något som passar Soltech väl. Givet våra förändrade antaganden ovan justerar vi vårt motiverade värde på 12–18 månader sikt till 38–41 kronor (36–39). Vi har tagit i beaktning den förväntade utspädningen från företrädesemissionen men antar samtidigt en högre tillväxttakt under prognosperioden. Störst risk i närtid ser vi i kraftigt ökande kostnadsmassa, uteblivna synergier och ytterligare förseningar i särnoteringen som medför fortsatt höga finansiella kostnader. Soltech fortsätter starkt på sin tillväxtresa och vi följer med spänningen utvecklingen under andra halvåret.

Författare Analysguiden