Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

Analys Soltech: Nya mål inger optimism

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech fortsätter att växa och redovisade en nettoomsättning i linje med vår prognos. EBITDA-resultatet överraskade på upp­sidan men förklaras i stort av engångsjusteringar. Nya och höjda mål för verksamheten i Kina baserade på en fortsatt stark efterfråga har kommunicerats, vilket inger optimism.

Under tredje kvartalet 2019 redovisade Soltech en netto­omsättning på 88,0 miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos som låg på 89,0 miljoner kronor. Den installerade kapaciteten i Kina ökade med 10,6 MW till 104,3 MW. Bolaget har också tagit upp ytterligare obligationsfinansiering för att finans­­iera vidare tillväxt. Per den 30 september 2019 var 22,5 MW under uppbygg­nad. Det redovisade EBITDA-resultatet uppgick till 30,2 miljoner kronor, vilket var klart över vår prognos som låg på 21,5 miljoner kronor. Avvikelsen kan dock till största delen förklaras av engångsjusteringar.

Bolaget har också satt upp ett nytt mål rörande ansluten kapacitet i Kina. Målet är att per år 2024 ha en ansluten kapacitet på 1 000 MW. Tidigare var målet att ha 605 MW anslutna till nätet under 2022. Det nya målet motsvarar en genomsnittlig till­växt­takt om cirka 56 procent per år under perioden 2020 – 2024. Detta givet vårt antagande om att bolaget kommer ha en ansluten kapacitet om 108 MW vid ut­gången av 2019. Efterfrågan är uppenbarligen stor och från det perspektivet är mål­et absolut uppnåbart. Finansiering fortsätter dock att vara den hämmande fakt­orn vilket ökar osäker­heten. Men allteftersom affären bevisar sig kommer finansier­ingen rimligtvis att underlättas men också bli billigare. Det är också rimligt att anta att storleken på investeringsbehovet per nyansluten MW kommer att minska. Det allteftersom kostnad för teknik sjunker och processer effektiviseras.    

Givet det nya målet har vi justerat våra antaganden kring den anslutna kapa­citeten i Kina. Med samarbetet med Vattenfall tror vi också att försäljningen av bygg­nads­integrerade solceller kan få en bra skjuts under 2020. Efter justeringar i vår modell beräknar vi ett motiverat värde per aktie till 21 kronor (15,4) för de kom­mande 6–12 månaderna. Uppjusteringen beror på en förlängd och höjd tillväxtkurva för verksamheten i Kina och på en uppjusterad försäljningsprognos för byggnads­integrerat. Omorganisation pekar på att fler förvärv kommer genomföras. Det kan addera ytterligare värden till vår värdering.

Författare Markus Augustsson