Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-14

Analys Soltech: Solen går upp i öst och i väst

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech Energy står på två affärsben varav ett är elproduktion i Kina som ger repetitiva intäkter under 20 år. Efterfrågan är bekräft­ad med ram­avtal motsvarande en kapacitet 150 megawatt (MW), 34,71 MW in­stallerat, 9,25 MW under bygg­nation och en orderbok om 25 MW. Det andra affärs­benet, bygg­nads­­integrerade solceller, förväntas växa under kommande år.

SolTech Energy bildades 2006 som ett resultat av flera års forsk­ning på Kungliga Tekniska Högskolan inom området byggnads­integrerad solenergi. Syftet var att kommersialisera en egen­utvecklad produkt och teknologi inom termisk solenergi. Över tid har SolTech anpassat sig och fokuserar i dag helt på elprodu­cerande solceller. År 2013 inleddes ett samarbete med kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc, ASP. Fokus har därefter sakta flyttats mot byggnads­inte­grerade solceller och elproduktion.  

Byggnadsintegrerade sol­celler kan vara i exempel­­vis taket, fasaden, ljusgården eller i fönster. Fokus framåt för affärsområdet byggnadsintegrerade solceller ligger på den nyligen lanserade produkten SolTech ShingEl som är en sol­cell som också fungerar som en takpanna. Det andra affärs­området, elproduktion, finansierar, äger och driver via ett samägt företag med samarbets­partnern ASP solcellsinstalla­tioner i Kina. Den elektricitet som varje anläggning prod­ucerar säljs under långa avtal på mellan 20 till 25 år till kunden på vilkens bygg­nad sol­energianläggningen install­erats. Denna affärsmodell är be­prövad och efter­frågan bekräftas av en växande orderbok.

Med en växande installerad bas och order­bok förväntar vi oss en stark tillväxt inom elproduktion under de kommande åren. För affärsområdet byggnads­integrerade sol­celler förväntar vi oss också en stark tillväxt men från lägre nivåer. Vi tror även att bolaget inom snar framtid kan lev­­erera bra EBITDA-marginaler över bransch­standard. Det som en effekt av att försäljning­en av byggnadsintegrerade solceller främst sker via distributörer vilket inne­­bär att den egna organisationen kan hållas liten. Till detta drar verksamheten i Kina inte på sig kostnader för operatörer och installatörer då även dessa funk­tioner är utlagda på extern part, i form ASP:s agenter och distributörer, som aktiveras först vid order och när intäkten säkrats. Samtidigt är den förväntade tillväxten inom elproduktion i behov av en ännu inte fullt säkerställd (och vital) finansiering. I bas-scenariot beräknas ett pris per aktie om 16,3 kronor för de kommande 6 till 12 månaderna.

Författare Markus Augustsson