Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Analys Soltech: Stabil tillväxt och nya förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Soltech Energy Sweden AB inleder 2020 med ett stabilt kvartal där den svenska verksamheten ökar omsättningen med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Den kinesiska delen av verksamheten har tappat intäkter på omkring 5,5 miljoner kronor under kvartalet till följd av Covid-19, men i takt med att Kina öppnat upp igen ser vi en klar återhämtning. 

Covid-19 påverkar

Första kvartalet 2020 redovisar Soltech en nettoomsättning på 52,8 miljoner kronor, en minskning med 6,3 procent från motsvarande kvartal 2019. Denna minskning är huvudsakligen till följd av effekterna av Covid-19 på den kinesiska delen av verksamheten.

Stark tillväxt i Sverige

Den svenska delen av verksamheten uppvisar en omsättningsökning på 22,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019, där genomförda förvärv bidrar starkt. Bolaget ser tendenser till att projekt på den svenska marknaden skjuts upp till följd av Covid-19, men orderingången är fortfarande god. Det är ännu tidigt att säga vilken effekt Covid-19 får på den svenska verksamheten. Covid-19 har tillfälligt hämmat tillväxtplanerna i Kina under första kvartalet då en viss del av den installerade solenergikapaciteten inte varit i produktion.

Kapaciteten tillbaka

Dock förväntar sig bolaget att samtlig installerad kapacitet åter skall vara i produktion i slutet av maj månad, 2020. Bolaget ser en ensiffrig procentuell minskning av intäkterna i Kina på helåret 2020 som en följd av Covid 19, jämfört med tidigare prognoser, givet nuvarande installerade kapacitet om 139,2 megawatt som referens. Den främsta påverkan i den kinesiska delen har dock varit beslutet att skjuta upp obligationsemissioner och den planerade noteringen av ASAB:s aktier som ett resultat av Covid-19. Alternativa finansierings-lösningar undersöks nu för att säkra finansiering för denna del av verksamheten.

Motiverat värde

Sammantaget står tidigare prognoser på koncernnivå kvar med smärre förändringar till följd av ytterligare ett nytt förvärv, Fasadsystem i Stenkullen AB. I vårt basscenario beräknar vi ett aktievärde på 21,2 kr per aktie för de kommande 6–12 månaderna. 

Författare Analysguiden