Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-09

Analys Soltech: "Växer med tydliga synergier"

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Synergier tydliga i en snabbt växande koncern

Soltech koncernen växer snabbt och det blir allt mer uppenbart de stora synergieffekter som håller på att utvecklas mellan bolagen. Ett tydligt exempel på dessa är avtalet tillsammans med Ferroamp, där hela tre Soltech dotterbolag arbetar tillsammans. Ökande synergieffekter inom koncernen är ett gott tecken för framtida organisk tillväxt och koncernen ser allt mer ut att etablera sig som en dominerande aktör på svenska markanden för solenergi. Förvärvsresan kan sägas vara inne i en ny fas där stort fokus bör ligga på förvaltning och integreringen av de många nya bolagen, något som verkar gå helt enligt plan.

EBITDA resultat åt rätt håll

Bolaget har ännu en bit kvar till svarta siffror men EBITDA-resultatet går tydligt åt rätt håll. EBITDA-resultatet växer knappt 30 procent under kvartalet och marginalen för året ligger stabilt kring 25 procent, trots det något tunga första kvartalet. Det är betryggande att se att den aggressiva förvärvsstrategin och starka tillväxten inte görs på bekostnad av EBITDA-resultatet. Ännu tynger finansiella kostnader i stort resultatet på sista raden men det är tydligt att den underliggande affären går åt rätt håll.

Högre värdering berättigat

Vår tidigare prognos talade om en helårsomsättning på 550 miljoner kronor för 2020. Med ett kvartal kvar så ligger den totala omsättningen just nu på 336,1 miljoner kronor för året. Detta innebär att omsättningen sista kvartalet behöver komma in på cirka 214 miljoner kronor för att prognosen ska stämma. Vi justerar därför ned prognosen för sista kvartalet till cirka 141 miljoner kronor. Detta motsvarar ändå ungefär 60 procents tillväxt från året innan. På helårsbasis innebär detta att omsättningen för 2020 landar på 477 miljoner kronor, en ökning med ungefär 47 procent på helårsbasis. Vi justerar samtidigt upp EBITDA-marginalen från 20 till 25 procent och antar fortsatt en EBIT-marginal på kring 13 procent. DCF-analysen använder en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt på 32 procent över perioden 2020–2026. Vi nyttjar en diskonteringsränta på 13 procent och evighetstillväxt på 2,5 procent. Detta ger oss ett motiverat aktievärde mellan 21 och 27 kronor, beroende på säkerhetsmarginal. Ett aktievärde på 27 kronor hade motsvarat en värdering idag på 4 gånger 12 månaders rullande omsättning, något som ser fullt rimligt ut jämfört med sektorn. Vi höjer därmed vår riktkurs något till 21–27 kronor aktien.

Författare Analysguiden