Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Analys Speqta: Bra kv1 med goda utsikter

Detta är en betald analys på uppdrag av Speqta utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Mytaste Group byter namn till Speqta och levererade ett bra kv 1 2019, över vår förväntan med sekventiell tillväxt. Det är ett styrkebesked givet att kv4 är ett säsongmässigt starkt kvartal. EBITDA-marginalen ökar. 

Speqta, tidigare Mytaste Group, redovisade netto­intäkter om 23,4 MSEK, motsvarande en stark organisk tillväxt om 70 procent. Inkluderat förvärv uppgick tillväxten till 94 procent. Speqta växte även sekventiellt, vilket var postivit givet att det fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkt. Tillväxten är främst pådriven av Speqta-shopping. Bolaget är nu aktiva med Shopello på totalt 17 marknader i Europa, varav 8 adderades under det gånga kvartalet. Samtidigt skall noteras att det tar ett tag innan en nylansering börjar ge effekt. Det talar för fort­satt stark organisk tillväxt under de kommande kvatalen. Under det gångna kvartalet genomfördes även två förvärv, det i linje med strategin att   växa både organiskt och via förvärv. Intäktsbidraget från dessa förvärv bedöms kunna vara mer betydande under kv2, då relativt det gångna kvartalet, kv1. Detta då intäkts- och lönsamhetsbidrag från förvärvet av Låneakuten och tillgångar i Netpixel Media AS samt Captana AS kommer inkluderas i hela kvartalet.

Med högre omsättning än väntat var också EBITDA-resultat om 4,0 MSEK över vår förväntan om 2,3 MSEK. Justerat för engångsposter var EBITDA-resultatet 4,2 MSEK. Lönsamheten går således i rätt riktning. Positivt nettoresultat fanns i kv 4 och det vara nära i kv 1 vilket gör att vi tror bolaget inom några kvartal vänder till ett positivt stabilt nettoresultat.

Bolaget har också refinansierat sin kapitalstruktur. I samband med detta löses utestående konvertibler mot aktier, vilket adderar drygt 2,4 miljner aktier. Vidare togs ett lån om 20 miljoner kronor upp till en konkurrenskraftig ränta (<3%), vilket sänker ränte­kostnaderna och möjliggör för fler förvärv. Till detta har bolaget tagit upp en kredit­facilitet om fyra miljoner kronor, vilken kan nyttjas i omgångar.

Givet det goda utfallet för kv1 har vi hjusterat upp prognoser samt inkluderat förväntat intäkts- och lönsam­hets­bidrag från förvärven i Norgen. Utspädning från lösen av konvert­ibler agerar motvikt. I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 12,2 kronor (11,6) för de kommande 6–12 månaderna. Fler förvärv är triggers som kan skapa ytterligare uppsida.

Författare Markus Augustsson