Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Analys Spiffbet: Levererar på strategin trots tufft kvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Spiffbet utförd av Analysguiden

Utmanande kvartal bakom sig

Spiffbet rapporterar något tuffare siffror för årets tredje kvartal. Nettoomsättningen landade på 21,6 miljoner kronor (2,8), en kraftig ökning från föregående år tack vare de många förvärvs om gjorts men en sekventiell minskning från andra kvartalet med 23,4 procent (28,3). Rörelseresultatet landar på -15,3 miljoner kronor (-9,5) och resultatet på -14,4 miljoner kronor (-5,3). Jämfört med föregående kvartal minskar rörelseresultatet med cirka 5,7 miljoner kronor och resultatet med 5,2 miljoner kronor. Totalt har bolaget en ackumulerad nettoomsättning för årets tre första kvartal på 72,1 miljoner kronor (4) med ett rörelseresultat på -30,2 miljoner kronor (-13,9).

Spelarvinster, säsongseffekter och investeringar

Anledningen till det tuffare kvartalet i siffrorna är flerfaldig. Den minskade nettoomsättningen hänförs av bolaget till bland annat onormalt höga spelarvinster, likt flera andra spelbolag, samt viss säsongseffekt. Varma sommarmånader brukar generellt påverka spelaraktiviteten negativt. Därtill så har bolaget nått ett nytt avtal med en leverantör som i sin tur innebär ett marknadsföringsåtagande. Detta påverkar genom ökande kostnader, som också spelar in i utfallet på kvartalet. De högre kostnaderna är uppenbara när vi ser på direkta kostnader under kvartalet, som uppgår till 114 procent av intäkterna kontra 80 procent av intäkterna föregående kvartal.

Nytt affärsben och viktigt avtal på plats

Trots ett kvartal i motvind har bolaget rapporterat flera viktiga händelser som har potential för framtiden. Störst är troligt plattformsavtalet med Together Gaming. Avtalet beskrivs som ett genombrott av bolaget och innebär att bolaget, på sikt, kommer kunna få ner kostnaden för både plattform, spel och betalningar. Detta ligger rätt i bolagets övergripande strategi om att förvärva sig till större omsättning och sedan använda den starkare positionen för att förhandla bättre avtal och öka marginalerna. Därtill har kvartalet inneburit att Metal Casino nu lanserats i Spanien och vi ser fram emot att ta del av utvecklingen här. Slutligen har spelutvecklingsdelen Rhino Gaming slutfört integrationen till Slotegrator. Därutöver har Rhino Gaming även lanserat tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter. Detta nya affärsområde inleds genom ett samarbete som innebär att de kommer driva kasinosajter på flera nya marknader.

Tuff marknadsreaktion trots framsteg

Sammanfattningsvis rapporterar bolaget ett tuffare kvartal men flera ljuspunkter finns. Det vi främst tar med oss är att steg tas mot att marginalerna ska förbättras samt att bolaget skapar nya tillväxtmöjligheter genom det nylanserade affärsområdet. Kvartalet belyser dock den osäkerhet och stundtals svårnavigerade marknaden bolaget befinner sig på. Reaktionen från marknaden på rapporten har varit kraftig, vilket delvis kan antas bero på försäljning av aktier som använts som betalning vid tidigare förvärv. Vi genomför vissa justeringar i våra estimat och justerar riktkursen på 12–18 månader sikt till 0,5–0,6 kronor (0,8–1,0). Trots nedjusterad riktkurs ser vi stor potentiell uppsida på sikt. Främsta triggers kommer vara framför allt förbättrade marginaler och att bolaget kan uppvisa kraftig tillväxt genom nya samarbetsavtal, etablering på nya marknader samt tillväxt av befintliga varumärken. Risken är fortsatt hög och värderingarna vilar på hög grad osäkerhet i detta läge. Trots detta ser bolaget fortsatt billigt ut givet de långsiktiga framtidsutsikterna.

Författare Analysguiden