Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-26

Analys Spotlight Group: Tilltalande stabilitet och tillväxtfokus

Detta är en betald analys på uppdrag av Spotlight Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Börsnära tjänster för tillväxtbolag

Spotlight Groups verksamhet bygger på ett brett utbud av tjänster nischade mot företag i tillväxtfas. Affären innefattar bland annat handelsplattformen (MTF) Spotlight Stock Market, finansiell rådgivning genom Sedermera Fondkommission, samt legal rådgivning genom MCL. Samtliga verksamhetsgrenar är fristående från varandra koncernens erbjudande är i princip heltäckande för tillväxtbolag som vill verka i en noterad miljö. Bolaget etablerades 1997 och idag levererar bolaget i princip en helhetslösning inom sin nisch. Sedan 2015 har Spotlight Group varit delaktiga i flera än 560 transaktioner, varav drygt 140 noteringar, vilket tillfört cirka 13,2 miljarder kronor i tillväxtkapital till noterade bolag.

Stor underliggande marknad

Erbjudandet vänder sig främst till små- och medelstora bolag, så kallade SME-bolag, som befinner sig i tillväxtfas. Idag finns det över 39 000 SME-bolag i Sverige. Samtidigt uppgår antalet noterade bolag till drygt 800, varav drygt 500 är noterade på en MTF. Den underliggande marknaden är alltså stor. Genom initiativ som underlättar för bolag att gå ut i en noterad miljö finns det potential för Spotlight Group att öka noteringsaktiviteten framöver.

Tillväxt och lönsamhetslyft att vänta

I vårt bas-scenario räknar vi på att nettoomsättningen ökar med 10,4 procent per år under prognosperioden 2020–2027. Vår bedömning är att tillväxt kan och bör ske i samtliga verksamhetsben. I Sedermera genom större och fler transaktioner, i Spotlight Stock Market genom en ökande noteringstakt, samt ökat antal bolag på Spotlight Next och i MCL genom en högre efterfrågan på juridiska tjänster och ett fortsatt högt inflöde av kunder till MCLogg. Vi prognostiserar en rörelsemarginal som ökar till 12,7 procent under prognosperioden. Lönsamhetsförbättringarna drivs främst av ökande återkommande intäkter, samt antagandet att Sedermera tar på sig större transaktionsuppdrag.  Vi räknar på tre scenarion med en prognostiserad årlig tillväxt på 6,7–12,9 procent samt en rörelsemarginal på 9,7–13,8 procent. Givet ett avkastningskrav på 11 procent ser vi ett motiverat värde på 37–62 kronor på aktien. Den senaste tidens kraftiga kursutveckling i aktien gör att den handlas klart över vårt motiverade värde.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.