Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-25

Analys Spotlight: Händelserikt kvartal med imponerande tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Spotlight Group utförd av Analysguiden

Urstark tillväxt och lönsamhet
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2021 om 54,8 MSEK, jämfört med 34,7 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Detta resulterar i en imponerande tillväxt om 58 procent (varav 56 procent organiskt) jämfört med andra kvartalet 2020 och 30 procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten representerades av en stark utveckling inom samtliga av koncernens verksamheter. Rörelseresultatet kom in på 9,2 MSEK för det andra kvartalet, vilket innebär en ökning med hela 87 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 16,7 procent, vilket är en bra bit över målsättningen om 10 procent.

Uppstart av tillväxtfond och analysbolag
Spotlight Group meddelade i början av juli månad att de kommer att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Fonden kommer att inriktas mot tillväxtbolag noterade på den nordiska MTF-marknaden. Det långsiktiga målet för fonden är att förvalta cirka 200–400 MSEK och lansering förväntas ske under hösten 2021. Koncernen aviserade även strax innan halvårsrapporten att de genomfört ett mindre förvärv av analyssajten Kalqyl.se och därmed startar upp ett analysbolag. Analyssajten startades för knappt ett år sedan och drivs av tre analytiker vilka redan publicerat ett 60-tal bolagsanalyser på analyssajten. Nettoomsättningen är förhållandevis låg givet nylig uppstart, men förväntas ha goda möjligheter till tillväxt och lönsamhet framöver. Köpeskillingen för förvärvet är kontant med potentiell tilläggsköpeskilling vid uppnådda målsättningar, där båda bedöms vara marginella utifrån Spotlight Groups finansiella ställning. Utöver tillväxtpotentialen på sikt och ett än mer breddat erbjudande ser vi ovan som ytterligare ett kliv av koncernen mot att stärka sin nischposition på marknaden och knyta sig än närmre tillväxtbolagen.

Justerar motiverat värde till 44–89 kronor
Vi prognostiserar att koncernen i vårt basscenario kan uppnå en nettoomsättning om 176 (165) MSEK för 2021 och 192 (185) MSEK för 2022. Vi räknar med att rörelseresultat uppgår till 29 (24) MSEK för 2021 och 31 (27) MSEK för 2022. Vi har genomfört större uppjusteringar i vårt bullscenario där vi skissar en årlig omsättningstillväxt från 2020–2027 om 16,8 procent och en rörelsemarginal om 15,8
procent. Givet ett avkastningskrav om 11 procent ser vi ett motiverat värde om 44–89 kronor. Basscenariot uppgår till 64 (59) kronor.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.