Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-30

Analys Stayble Therapeutics: 75% av patienterna i fas 2b-studien nu rekryterade

Detta är en betald analys på uppdrag av Stayble Therapeutics utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q1 2022
Som väntat rapporterade Stayble Therapeutics ingen omsättning under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -7,5 mkr (-2,1) och vid slutet av Q1 uppgick bolagets kassa till 33,5 mkr. Den 25:e april meddelade bolaget att man rekryterat 75% av patienterna med kronisk diskrelaterad ryggsmärta till den pågående fas 2b-studien med STA363. Ett flertal insatser från bolagets sida för att öka rekryteringstakten, samt en minskad påverkan av covid-19-pandemin, har lett till en ökad rekryteringstakt vid de deltagande klinikerna i Ryssland, Nederländerna och Spanien. Studieresultat från den pågående fas 2b-studien väntas 2023, och vid fortsatt framgångsrik utveckling kan STA363 nå marknaden 2028.

STA363 kan bidra till minskad opioidanvändning
Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år, med två tredjedelar av sådana dödsfall orsakade av opioider. Det finns därför ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ för patienter med kronisk ländryggsmärta. Givet bolagets vision att behandla patienter i ett tidigt skede ser man stora möjligheter att kraftigt minska behovet av opioider och förhindra att patienter hamnar i ett beroende.

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ
Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom som medför stora kostnader för samhället. En typisk patient är mellan 30–50 år gammal. Steloperation eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av patienter som inte svarar på smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. STA363 injiceras i diskkärnan vilket gör att det sker en bindvävsomvandling i disken, och man kan därmed permanent åstadkomma en minskning av patientens smärta. Enbart i USA, Japan och de fem största länderna i EU lider ca 57 miljoner patienter av smärta orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa uppskattas ca 20% vara kroniska, varav 30% skulle kunna behandlas med STA363. Det ger en adresserbar marknad på 3,5 miljoner patienter i dessa regioner. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår modell sannolikheten för lyckad lansering till 21%. Vi upprepar vår riktkurs 16 kr för Stayble Therapeutics.

Författare Analysguiden