Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-28

Analys Stayble Therapeutics: Avslutad patientrekrytering i Q3

Detta är en betald analys på uppdrag av Stayble Therapeutics utförd av Analysguiden

Ökade kostnader från hög patientrekrytering
Under Q3 meddelade Stayble Therapeutics att bolaget rekryterat samtliga patienter till den pågående fas 2b-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Man rapporterade ingen omsättning under Q3 och rörelseresultatet uppgick till -6,1 mkr. Stayble har under kvartalet haft ökade kostnader jämfört med samma period föregående år, vilket är direkt kopplat till den positiva ökningen i patientrekrytering man haft. Ett flertal insatser från bolagets sida för att öka rekryteringstakten har lett till en ökad rekrytering vid de deltagande klinikerna i Ryssland, Nederländerna och Spanien. I oktober meddelades att 70% av patienterna genomfört sin 6-månadersuppföljning, vilket är det primära målet med studien. Studieresultat från den pågående fas 2b-studien väntas Q4 2023.

Stora möjligheter minska behovet av opioider
Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom som medför stora kostnader för samhället. STA363 injiceras i diskkärnan vilket gör att det sker en bindvävsomvandling i disken, och därmed åstadkoms en permanent minskning av patientens smärta. Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år, och två tredjedelar av dödsfallen orsakas av opioider. Givet Stayble Therapeutics vision att behandla patienter i ett tidigt skede finns stora möjligheter att kraftigt minska behovet av opioider och förhindra att patienter hamnar i ett beroende. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi sannolikheten för lyckad lansering av STA363 till 21%.

Fullt finansierade till studieresultat Q4 2023
Bolagets kassa uppgick vid utgången av Q3 till 17 mkr och Stayble har därmed full finansiering fram till dess studieresultaten kan presenteras under Q4 2023. Bolaget kommer sedan söka en resursstark partner inför en avgörande och registreringsgrundande fas 3-studie i USA och Europa. För att stå starka i en framtida förhandling kan bolaget behöva söka visst ytterligare kapital vid ett positiv studieresultat. För att ta höjd för detta justerar vi vår riktkurs i vårt basscenario till 12 kr (tidigare 16).

Författare Analysguiden