Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-20

Analys Svedbergs: Högintressant läge efter överdrivet kursfall

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden

Kostnadsinflation tyngde brittiska verksamheten
Svedbergs andra kvartal bjöd på fortsatt hög tillväxt, drivet av fjolårets förvärv av brittiska Roper Rhodes. Omsättningen ökade med 115 procent, varav 6 procent organiskt, till 471 miljoner kronor (219). Ebita-resultatet ökade med 95 procent till knappt 65 miljoner (33), motsvarande en marginal på 13,7 procent (15,1). Efter ett första kvartal som var relativt opåverkat av det alltmer osäkra ekonomiska läget syntes tydliga effekter under andra kvartalet. Mest påtagligt var marginalpressen i Roper Rhodes, där ebita-marginalen backade till 11,3 procent, från 15,0 procent under första kvartalet. Lönsamheten tyngdes av stigande materialpriser, ökade fraktkostnader och valutaeffekter (starkare dollar). Nya prishöjningar som ska kompensera för kostnadsinflationen inom alla koncernens bolag sker under andra halvåret.

Sencyklisk affär lär se största effekterna nästa år
På efterfrågesidan har det osäkra konjunkturläget och de alltmer avvaktande konsumenterna har främst börjat synas i koncernens danska bolag Cassøe, där omsättningen minskade med knappt 3 procent i årstakt under andra kvartalet. Minskade byggstarter i Sverige pekar samtidigt på en projektmarknad som bromsar in. För Svedbergs del lär de effekterna emellertid synas först under första halvåret 2023, givet att badrumsprodukter levereras relativt sent i byggprocessen. Osäkerheten är för närvarande stor, men mycket talar för att Svedbergs organiska tillväxt bromsar in med konjunkturavmattningen och att kostnadsinflationen samtidigt riskerar att sätta press på bruttomarginalen. I spåren av detta vi justerar ner våra vinstprognoser något för hela prognosperioden 2022–2024.

Lågkonjunktur inprisad efter halvering av kursen
Från toppnivåerna kring årsskiftet är Svedbergs-aktien nästan halverad, vilket innebär att investerarna prisat in betydligt sämre tider i kursen. Även om osäkerheten är stor kring den pågående konjunkturavmattningen, talar mycket för att marknaden har överreagerat. På våra uppdaterade prognoser för 2023 handlas aktien till ev/ebita 9,5 respektive p/e 9,0, vilket är klart attraktiva nivåer. Aktien är svårbedömd i det korta perspektivet, men kursfallet har i våra ögon skapat ett högintressant läge för långsiktiga investerare. I spåren av den ökade osäkerheten och sänkta prognoser justerar vi vår riktkurs på tolv månaders sikt till 52 kronor (70), motsvarande ~ ev/ebita 12 på prognosen för 2023 eller p/e 12,5.

Författare Analysguiden