Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-10

Analys Svedbergs: Kursvinnaren har mer att ge efter stora förvärvet

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden

Avslutar året med 16 procents organisk tillväxt
Svedbergs avslutade 2021 riktigt starkt och såväl omsättning som justerat ebita-resultat kom in något över våra förväntningar, räknat exklusive nyligen förvärvade Roper Rhodes som konsoliderades 1 december. Under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten hela 16 procent – upp från 9 procent under tredje kvartalet – och ebitamarginalen, exklusive Roper Rhodes, nådde 14,6 procent (11,0). Den starka utvecklingen förklaras huvudsakligen av segmentet Svedbergs som utvecklades mycket starkt i Norge och Sverige med försäljningslyft i årstakt på 43 respektive 24 procent.

Attraktivt jätteförvärv stöper om koncernen
”Upplagt för nya förvärv”, skrev vi i rubriken på vår Q3-uppdatering. Blott en månad senare aviserade Svedbergs förvärvet av brittiska Roper Rhodes – en affär som i ett slag fördubblar koncernens omsättning till drygt 1,6 miljarder och gör Storbritannien till koncernens största marknad. Förvärvsmultipeln var klart attraktiv, vid ~ ev/ebita 8, för ett välskött bolag med lång historik. Noterbart är att Roper Rhodes ebita-marginal vid 16,3 procent överstiger Svedbergs mål vid 15 procent. En nyemission på 500 miljoner kronor genomförs under våren för att finansiera förvärvet. Noterbart är att vi ser att den nya koncernens nettoskuld/ebitda-ratio vid årsskiftet fallit ner till ~1,5, och då räknat inklusive full tilläggsköpeskilling för Roper Rhodes. Kort sagt – Svedbergs offensiva ledning har torrt krut för nya värdeskapande förvärv.

Lågt värderad aktie trots stark vinsttillväxt
I en kommentar i samband med förvärvet av Roper Rhodes höjde vi riktkursen till 78 kronor – en nivå aktien nådde strax innan årsskiftet. Därefter har börsen varit skakig och Svedbergs-aktien har fallit mer än börsen, vilket kan handla om vinsthemtagningar efter aktiens starka utveckling de senaste åren. Fundamentalt är det svårt att se varför ett Svedbergs som levererar på alla fronter (organisk tillväxt, marginalexpansion och värdeskapande förvärv) värderas till så beskedliga multiplar. Visst är verksamheten, i synnerhet projektaffären, cyklisk och visst finns en osäkerhet kring hur efterfrågan utvecklas när pandemirestriktionerna släpper (minskat fokus på hemmet?). Om det talar för lägre multiplar, så talar investerarnas värdering av förvärvsintensiva bolag för att Svedbergs har uppvärderingspotential. På i våra ögon relativt försiktiga prognoser, där inte minst nya förvärv kan leda till upprevideringar, handlas aktien till ev/ebita på 10,1 på vår prognos för 2023. På ett års sikt tar vi sikte på en uppvärdering till 12 gånger ebita, vilket ger riktkurs 84 kronor (78).

Författare Analysguiden