Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-29

Analys Svedbergs: Stark rapport motiverar höjd riktkurs

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden

Inleder 2021 med rejält vinst- och marginallyft
Svedbergs ökade omsättningen med 19 procent till 201,7 miljoner kronor (169,1) under första kvartalet. Ebita-resultatet ökade med hela 50 procent till 28,7 miljoner kronor (19,1), vilket innebar att ebita-marginalen stärktes till 14,2 procent (11,3) – inte långt ifrån det finansiella målet vid 15 procent. Bidrog mest gjorde danska Cassøe med hela 24,0 procents ebita-marginal samt Macro Design där ebitamarginalen nästan fördubblades till 13,2 procent (6,7). I affärsområde Svedbergs var marginalen oförändrad vid 12,4 procent.

Höjer prognoser – kapacitet finns för nya förvärv
Under kvartalet fortsatte koncernen den starka underliggande trenden från de senaste kvartalen, där hävstången återigen imponerade. Exklusive förvärvade Cassøe ökade omsättningen med 5 procent och ebita-resultatet med 20 procent. Den starka inledningen på året gör att vi justerar upp våra prognoser för såväl innevarande som kommande år. Även om kassaflödet var en svag punkt under första kvartalet ser vi en vikande skuldsättningsgrad under året, vilket ger ökar Svedbergs utrymme för nya förvärv. Talar för ett ökat förvärvsfokus framåt gör också Svedbergs nya struktur, med tre rena dotterbolag som styrs av varsin affärsområdeschef. När en chef för affärsområde Svedbergs rekryterats kan vd Per-Arne Andersson ta en mer övergripande koncernchefsroll, med bland annat ökat fokus på förvärv.

Riktkursen justeras upp till 55 kronor
Sedan vi inledde bevakning av Svedbergs i november har aktien stigit med över 70 procent. Risk/reward är inte lika attraktivt efter den resan, men på en högt värderad börs sticker Svedbergs alltjämt ut
med stark vinsttillväxt och fortsatt relativt beskedliga värderingsmultiplar. Räknat på vår något uppjusterade prognos för 2022 handlas aktien till ett p/e-tal på 12,1 respektive ev/ebita på knappt 10,9, vilket ger utrymme för fortsatt uppvärdering. Vår nya riktkurs på ett års sikt blir 55 kronor, motsvarande ~ ev/ebita 12 på vår prognos för 2022. Till det ska möjligheten till nya värdeskapande
förvärv adderas. Notera att Svedbergs handlas exklusive utdelning på 1,25 kronor per aktie den 29 april.

Författare Analysguiden