Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-10

Analys Svedbergs: "Tillväxtbolag till p/e 10 – mer potential i aktien"

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Solid avslutning på 2020 trots bruttomarginalpress

Svedbergs avslutade 2020 starkt. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 15 procent till 185 miljoner kronor (161). Justerat för förvärvet av danska Cassøe som konsoliderades 1 december var den organiska tillväxten hela 11 procent. Lönsamheten fortsatte samtidigt att stärkas och ebita-marginalen nådde 11,0 procent under kvartalet (10,0). Marginallyftet ska ses i ljuset av att bruttomarginalen pressades till 40,8 procent (43,2). Vår bild är att den försvagade bruttomarginalen sannolikt är tillfällig, dels då huvudförklaringarna är valuta (svagare norsk krona) och covid-19-pandemin (kraftigt ökade fraktkostnader p.g.a. flaskhalsar), dels då bolaget justerat priserna för att parera detta framåt.

Ledningen levererar på förvärvsstrategin

I början av december i fjol aviserade Svedbergs förvärvet av danska Cassøe, en badrumsleverantör som omsätter ~83 miljoner kronor med ett nettoresultat på ~14 miljoner kronor. Maximalt betalar Svedbergs 97 miljoner, vilket ger p/e 7 eller ev/ebit 5 – en riktigt bra prislapp på ett välskött, snabbväxande och höglönsamt familjeföretag. Förvärvet lyfter Svedbergs omsättning med cirka 13 procent och nettoresultatet med cirka 28 procent. Dessutom stärker förvärvet koncernens position i Danmark samtidigt som det ökar trovärdigheten i Svedbergs offensiva tillväxtmål på 10 procent per år.

Höjer prognoserna rejält – ny riktkurs 48 kronor (36)

Förvärvet av Cassøe föranleder betydande uppjusteringar i våra prognoser för 2021 och 2022. Det danska bolagets högre lönsamhet gör att Svedbergs redan i år lär ta ett stort steg närmare marginalmålet på 15 procents ebita-marginal. Utöver det borde lönsamheten få stöd av en återhämtning för bruttomarginalen, en stark bostadsmarknad i Sverige som talar för en bra projektmarknad framåt, samt flera av Svedbergs interna initiativ – däribland de många produktlanseringarna i år samt arbetet med att reducera antalet komponenter i produkterna. Givet den starka utvecklingen och att ledningen levererat på förvärvsstrategin ser vi en uppvärdering till åtminstone ev/ebita 12 som rimlig. Det ger en riktkurs på 48 kronor (36) och en uppsida i aktien på cirka 30 procent.

Författare Analysguiden