Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-25

Analys Svedbergs: "Undervärderad 100-åring går från klarhet till klarhet"

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Extremt lågt ställda förväntningar

efter svag period Badrumsbolaget Svedbergs som firar 100 år i år har haft det motigt sedan toppåret 2007 precis innan den globala finanskrisen. Aktien har tappat två tredjedelar av börsvärdet från rekordnivåerna och är för närvarande prissatt på ett sätt som implicit innebär väldigt lågt ställda förväntningar. Även med antaganden om nolltillväxt och något vikande lönsamhet de närmaste åren kan Svedbergsaktien avkasta ~5–6 procent per år. Lyckas bolaget istället bara växa affären måttligt och lyfta lönsamheten en aning blir avkastningskalkylen snabbt väldigt attraktiv med fin tvåsiffrig avkastning.

Betydande förbättringar med ny huvudägare och vd

Den låga värderingen av Svedbergs bottnar i vår mening i att investerarna sannolikt blickar bakåt i för hög grad. ”Gamla Svedbergs” var ett typiskt familjeföretag med stark balansräkning, totalt fokus på organisk tillväxt och med generösa utdelningar. ”Nya Svedbergs” som formerades 2016 när Stena tog över som huvudägare har en helt annan syn på kapitalallokering, tydligast illustrerat av det belånade förvärvet av Macro Design 2016. Samtidigt har Svedbergs relativt nye vd Per-Arne Andersson har på bara 1,5 år vänt på många stenar och lanserat flera initiativ som redan börjat ge tydlig effekt på såväl tillväxt som lönsamhet. Vår bild är dessutom att det senaste decenniets svaga marknadsutveckling, med en utdragen baksmälla efter finanskrisen, lär brytas eftersom utvecklingen inte alls speglar det underliggande behovet.

Inleder bevakning med riktkurs 36 kronor

Svedbergs tredje kvartal var ännu ett steg i rätt riktning och stärker oss i vår tro att ett signifikant trendbrott ägt rum. Macro Design går från klarhet till klarhet och levererade under kvartalet en ebitamarginal på drygt 13 procent – i nivå med Svedbergs. På koncernnivå innebar 4 procents organisk tillväxt och god kostnadskontroll att rörelsevinsten ökade med hela 104 procent – en tydlig illustration av den fina hävstången i bolaget. Sammantaget ser vi väldigt goda förutsättningar till tvåsiffrig årlig avkastning i aktien de närmaste åren. Vår konservativa riktkurs på ett års sikt är 36 kronor, motsvarande ev/ebita på knappt 11 respektive p/e 12 på vår prognos för 2021p.

Författare Analysguiden