Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-09

Analys Svenska Aerogel: "Stark intäktsökning under slutet av året"

Detta är en betald analys på uppdrag av Svenska Aerogel Holding utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Covid-19-pandemin fortsatte att påverka Svenska Aerogel under fjärde kvartalet. I början av 2020 var förutsättningarna goda för att Svenska Aerogel successivt skulle ta steget från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till att gå in i en kommersialiseringsfas. Den utveck- lingen bromsades, temporärt, upp under året och har förskjutits mot 2021 och 2022. Trots en kraftig inbromsning i marknaden som en följd av pandemin kunde bolaget uppvisa en väsentlig ökning i försäljning under fjärde kvartalet. Nyligen har bolaget implementerat en ny affärsplan för att säkerställa vägen mot kommersialisering.

Stärkning av balansräkningen

Nyemissionen under fjärde kvartalet tillförde Svenska Aerogel 24 Mkr och säkerställer en fortsatt utveckling av verksamheten när bolaget nu går in i en mer expansiv fas. Vi bedömer att kassan är tillräcklig för att täcka 2021 och in i 2022. De tre utgivna serierna med teckningsoptioner väntas också ge ytterligare kapitalskott under 2021

Anpassning av verksamheten

Svenska Aerogel påverkades fortsatt av Covid-19 under fjärde kvar- talet men i mindre omfattning. Under årets första del parerade bolaget inbromsningen med korttidsarbete och olika stöd. Från fjärde kvartalet går verksamheten dock för fullt med satsningar framåt på verksamhet och organisation. Positivt är att ökade kundaktiviteter inom bland annat termisk isolering mot Fastighet- och byggindustrin börjar synas i orderingången. Även om det kortsiktigt inte syns i rörelseresultatet är kundaktiviteten av vikt för kommande år. För- säljningsmässigt nådde bolaget ett all time high under fjärde kvar- talet, som var bättre än vi prognosticerat. Resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 var dock enligt prognos. Vår bedömning är att en ökad aktivitetsnivå kommer att synas än mer i orderingången under 2021, efter ett tufft 2020. Svenska Aerogel har nyligen också kommunicerat en ny offensiv affärsplan.

Tufft börsår – men bra potential

I spåren av externa faktorer som Covid-19 har orderingång och kom- mersialisering försenats och Svenska Aerogel har haft det motigt på börsen. Kursutvecklingen reflekterar också utspädningen från genomförda emissioner. Vi bedömer att det underliggande caset ligger kvar och om bolaget lyckas i sin satsning att nå marknads- acceptans, med ökad omsättning och orderingång, finns en god potential för en uppvärdering av aktien från dagens nivåer.

Författare Analysguiden