Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Analys Swedish Stirling: "Finansiellt välrustat inför kommersiellt genombrott"

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Förhandlingarna i Sydafrika går framåt

Bolagets vd Gunnar Larsson framhåller i bokslutet ett tydligt fokus på arbetet med den fulla kommersiella utrullningen i Sydafrika. Tidigare ingångna avsiktsförklaringar med ferrokromproducenterna Richard Bays Alloys, Glencore och Samancor uppgår totalt till hela 241 PWR BLOK enheter. Branschen kännetecknas dock av långa ledtider och ett slutgiltigt beslut om antal enheter och värde på avtalet har ännu inte anlänt. Det finns dock anledning att tro att avtalen kan vara nära ett färdigställande, då både bolagets vd och nya försäljningschef framfört det i bokslutet och nyliga intervjuer. Därtill har marknaden i Sydafrika utvecklats gynnsamt, med lagförslag om liberalisering av licenskrav samt att bolagets teknik lyfts fram av Glencores avgående vd som centralt i att nå nettonollutsläpp.

Påbörjat avtal med ABB och patentansökan

Det tidigare tillkännagivna tekniksamarbetet med ABB har nu inletts. Samarbeten innebär att ABB kommer leverera komponenter och tekniksystem till bolagets PWR BLOK enheter. Därtill kommer bolaget tillhandahålla med expertis och kompetens vid utvecklingen av den nya generationens PWR BLOK enheter. Detta framhålls av bolaget som ett viktigt steg i den pågående kostnadsrationaliseringen samt en förutsättning för kommande volymproduktion. Bolaget lämnade även in en patentansökan under kvartalet för PWR BLOK 400-F enheten till europeiska patentverket och skapar därmed förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

Stark finansiell ställning inför händelserikt år

Bolaget har även meddelat att man nått en överenskommelse med innehavarna av KV2 och KV3 konvertibler. Överenskommelsen innebär förtida inlösen av konvertiblerna där utfallet tillkännagavs strax efter bokslutet. Detta innebär att 99 procent av KV2 och 100 procent av KV3 konverteras till aktier, vilket tillför omkring 137 miljoner kronor och 13,8 miljoner nya aktier. Därtill genomfördes en riktad emission om 5 miljoner aktier som tillförde bolaget 67,5 miljoner kronor med stort intresse från institutionella investerare, såsom BNP Paribas Energy Transition och Daniel Ek. Bolaget går därmed stärkt in i 2021 med en kassa på 141,6 miljoner kronor. Med ett negativt fritt kassaflöde 2020 på omkring 100 miljoner innebär det att bolaget står starkt likviditetsmässigt in i 2022. Vi ser ett motiverat värde om 23-25 kronor per aktie. 

 

Författare Analysguiden