Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-20

Analys Swedish Stirling: Första avtal signerat och momentum ökar

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Avtal färdigt med värde upp till 413 miljoner kronor

Under april annonserade bolaget att man nått ett avtal med Glencore Merafe avseende en energiomvandlingstjänst. Avtalet innebär installation av 25 PWR BLOK-enheter på ferrokromsmältverket Lion i Sydafrikan, med ett uppskattat värde på upp till 413 miljoner kronor. Avtalet kommer cirka 9 månader efter avsiktsförklaringen undertecknades och leveransen beräknas påbörjas under 2022. Upplägget i avtalet innebär att ett särskilt dotterbolag kommer upprättas för driften och ägandet av enheterna, med en initial löptid på avtalet på 8 år från kommersiell driftsättning. Detta kan därtill förlängas ytterligare 7 år. Avtalet har stort signalvärde då Lion smältverket utgör det största smältverket i världen. Affären utgör också en viktig milstolpe i bolagets historia, där man nu nått sitt första skarpa kommersiella avtal.

Geografisk expansion påbörjad

En annan noterbar nyhet under kvartalet har varit avsiktsförklaringen som bolaget ingått med SMS Group gällande en pilotinstallation av en PWR BLOK-enhet i Spanien. SMS Group utgör en världsledande företagsgrupp inom anläggningskonstruktion och maskinteknik inom stål- och aluminiumindustrin. Detta innebär därmed att bolaget knytit till sig en partner med närvaro inom stora delar av den globala metallindustrin. Swedish Stirling expanderar därmed fokuset och kännedomen om bolagets teknik väntas öka utanför den sydafrikanska ferrokromindustrin. Vidare så bekräftar avtalet nästa geografiska marknad, Europa, och har potential att uppvisa att detta inte endast är en sydafrikansk affärsmodell.

Planer om begynnande volymproduktion kvarstår

I slutet av 2021 väntas de första serietillverkare PWR BLOK-enheterna skeppas, en plan som kvarstår efter det första kvartalet. Bolaget uppger att arbetet pågår med att anpassa distributionskedjan för större leveranser. Kapaciteten för långtidstester i produktionen i Sibbhult ökas också parallellt med att utvecklingen intensifieras av första versionen av den nya generationen PWR BLOK. Sammantaget verkar momentum öka, vilket även är tydligt i Sydafrika. Bolaget uppger att dialogerna med andra kunder på marknaden fortskrider väl och i mars genomfördes den formella invigningen av pilotinstallationen hos TC Smelter. Medverkade gjorde vd för Samancore Chrome i Sydafrika, Desmond McManus, samt Sveriges ambassadör Håkan Juholt. Den starka ställningen i Sydafrika befästs, vilket vi snabbt fick bevis för i form av påskrivna avtalet med Glencore.

Allt närmare genombrottet

Att första avtalet nu är uppnått bör kunna ge tydliga följdeffekter och vi ser fram emot att följa utvecklingen under året. Till följd av högre prognostiserad omsättning kommande år justerar vi vårt motiverade värde från 23–25 kronor till 26–28, på 12–18 månader sikt. Detta baseras på en DCF-värdering med 12 procents diskonteringsränta och en genomsnittlig tillväxt på 40 procent från 2021 och framåt. Tydliga triggers närmaste tiden ser vi i ytterligare avtal i Sydafrika och fortsatt breddad geografisk exponering. Ledningen framhåller i rapporten den potential teknologin har även inom exempelvis vätgas, ett område som kan öka tillväxtutsikerna markant på sikt.

Författare Analysguiden