Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-14

Analys Swedish Stirling: Projektfinansiering klar

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden

Organisationsändring med ny VD
Swedish Stirling förbereder sig för leverans av det kontrakt man har med Glencore. Bolaget har ännu inte kommit igång med någon större försäljning och rörelseresultatet för kvartalet landar på -15,4 miljoner kronor (-7,7). Bolaget har ny VD sedan november då man utsåg Dennis Andersson. Man har även utökat ledningsgruppen med bolagets General Manager för Sydafrika för att ytterligare integrera mellan sälj- och projektledning, utvecklingsavdelningen i Göteborg och fabriken i Sibbhult. Bolaget skall även rekrytera en ny försäljnings- och marknadschef.

Verifierat generation 3 av PWR BLOK för leverans
Bolaget har under kvartalet gjort omfattande tester och verifieringsarbeten för den uppdaterade PWR BLOK som installerades hos Samancor vid TC Smelter i Sydafrika. Det är den version som under året skall produceras och levereras till Glencore. Man har också i slutet av året (2021) ställt om sin produktionslina i Sibbhult för serieproduktion med start under våren 2022. Detta innebär att bolaget redan nu har ett stort kommersiellt avtal som även skickar starka signaler till marknaden då bolaget i ett relativt tidigt skede lyckas knyta till sig ett så välrenommerat bolag som Glencore.

Projektfinansiering och utgivande av preferensaktier
Swedish Stirling fick under början av året ett mycket viktigt besked om projektfinansiering av PWR BLOK från den sydafrikanska banken The Industrial Development Corporation of Africa ("IDC"). Finansieringen uppgår till ca 96 MSEK för installation av bolagets första större kommersiella projekt med PWR BLOK hos Lion Smelter i Sydafrika.

Bolaget planerar också att utge preferensaktier till ett värde om 130 MSEK gör att man kan finansiera produktionen av PWR BLOK i Sydafrika och Europa på upp till 40 MW inklusive de 10 MW som redan är avtalade med Glencore. Bolaget kommer hålla en extra bolagsstämma den 21 mars för att rösta igenom förslaget. Vi har justerat ned våra försäljningsprognoser för 2022 och 2023 för att mer korrekt reflektera när i tiden bolaget startar sin försäljning. Detta har marginell påverkan på vårt värderingsspann som ligger i intervallet 28–30 kr per aktie på 12–18 månaders sikt.

Författare Analysguiden