Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-01

Analys Swedish Stirling: Spännande höst

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden

Bra relationer med Glencore - lovande inför lansering
Swedish Stirlings samarbetspartner Glencore ser ut att bli en allt viktigare samarbetspartner och partnerskapet stärks ännu mer genom det teckningsåtagande som bolaget och familjen af Jochnick gjort i den preferensaktie som Swedish Stirling lanserat. Under juni fick Swedish Stirling besök av delar av Glencores ledning som besökte både bolagets huvudkontor samt Sibbhultsverket där bolagets produktion har inletts. Vidare diskussioner om utökat samarbete med fler projekt i Sydafrika inleddes också.

Klimatkompenserad preferensaktie
Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en emission av klimatkompenserade preferensaktier som skall erbjudas till svenska och internationella institutioner samt allmänheten i Sverige, uppgående till 100 MSEK med en ”utökningsoption” på ytterligare 50 MSEK om intresset är tillräckligt stort. Man har redan säkrat teckningsåtaganden från Glencore, Merafe Resources och familjen af Jochnick som tillsammans åtar sig att teckna preferensaktier till ett värde av 37 MSEK förutsatt att preferensaktieemissionen genomförs. Nettolikviden från denna emission kommer till huvudsak att användas för produktion och installation av 10 MW PWR BLOK vid Glencores smältverk Lion i Sydafrika. Varje preferensaktie ger en direktavkastning på ca 7,25% samt utsläppsrätter som tas ur cirkulation motsvarande 100 kg CO2. Med andra ord så skulle en investering på ca 25 000 kr neutralisera en genomsnittssvensk koldioxidavtryck.

Ytterligare affärer
Samarbetet med Samancor som hade intentioner att installera upp till 54 MW vid TC Smelter har avbrutits då man inte kunnat avtala om tillfredsställande villkor. Risken sett till avkastningen bedöms i detta läge vara för hög vad gäller den offererade anläggningen i förhållande till tillgången på restgaser och därmed intäkter för Swedish Stirling då man i det aktuella fallet även skulle äga anläggningen. Samarbetet med Richards Bay Alloys har tagit ny fart då man erhållit en avsiktsförklaring om finansiering för en modernisering av deras anläggning. En potentiell affär skulle kunna uppgå till ca 7 MW. Om Richards Bay Alloys slutför finansieringen kan förhandlingar återupptas om en eventuell
affär.

Oförändrad riktkurs
Vi behåller våra prognoser då bolaget håller sin tidsplan. Vi ser att samarbetet med Glencore fortsätter positivt, goda förutsättningar att genomföra preferensaktieemissionen under hösten samt nyheter om nya avsiktsförklaringar är triggers under kommande halvår. På 12–18 månaders sikt bedömer vi värdet till 18–20 kr per aktie.

Författare Analysguiden