Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-05

Analys Swedish Stirling: Stärkt organisation och fullt fokus på volymer

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden

Förstärker organisationen
Swedish Stirling fortsätter leverera på den utsatta planen och förbereder sig för kommersiell utrullning. Nettoomsättning är fortsatt noll och rörelseresultatet för kvartalet landar på -9,6 miljoner kronor (-7,5). Noterbart under kvartalet är dock ett antal olika personalförändringar då bolaget vässar kompetensen inför den nya fasen som Swedish Stirling nu är på väg in i. Mest noterbart är kanske att grundare och vd, Gunnar Larsson, nu lämnar över stafettpinnen till nuvarande vice vd och marknadschef Dennis Andersson från och med den 15e november. Vd-bytet är planerat sedan tidigare och är ett tecken på att bolaget mognar från ett entreprenöriellt stadie till att bli mer kommersiellt inriktade. Därtill har bolaget tillsatt en ny CFO, Dan Hillén, med bred erfarenhet som CFO från ett antal bolag, senast Alelion. Utöver detta har styrelsen förstärkts med Mia Engnes, Director Northvolt Ett, som bland annat bidrar med värdefull kompetens i skiftet till ett kommersiellt industriellt bolag. Bolaget har även en ny CTO sedan första september, Christian Nilsson, med en bakgrund bland annat inom Volvo Penta.

Projektuppstart med Glencore
Parallellt med de många förändringarna inom ledningen och styrelsen så pågår arbetet för fullt med projektstarten för avtalet med Glencore. Bolaget själva uppger att samarbetet inletts bra och att det är uppenbart att Glencore har högt förtroende för den teknik Swedish Stirling levererar. Avtalet, som löper över åtta år med möjlighet för förlängning med ytterligare sju år, har ett beräknat totalt värde på över 400 miljoner kronor. Inte bara innebär det att bolaget redan nu har ett stort kommersiellt avtal men det skickar även starka signaler till marknaden då bolaget ännu relativt tidigt i sin resa lyckas knyta till sig ett så välrenommerat bolag som Glencore.

Momentum på marknaden
I takt med att miljöfrågor tar upp alltmer medieutrymme förändras även förutsättningarna positivt för bolaget. Branchorganisationen ICMM, som representerar ungefär en tredjedel av den globala gruvoch metallindustrin, har antagit ett mål om nettonollutsläpp till 2050. Bolaget är positionerat för att kunna spela en viktig roll i detta mål. Därtill har Sydafrika avreglerat installationer för egen elproduktion så att installationer, upp till 100MW, inte kräver licens förutsatt att de ej kopplas till nätet. Intresset ökar på marknaden och allt fler får upp ögonen för att den industriella sektorn är avgörande för betydande utsläppsminskningar. Detta, kombinerat med utbredd energibrist, skapar goda förutsättningar för tillväxt för Swedish Stirling.

Bibehållen positiv syn
Swedish Stirling fortsätter att leverera enligt plan och det är tydlig hur organisation nu börjar vässas inför kommande större kommersiell utrullning. Givet långa ledtider på branschen har inga nya större avtal tillkännagivits men vi skulle inte förvånas av ett positivt nyhetsflöde kring nya avtal de kommande månaderna. Vi bibehåller vår positiva syn på bolaget och upprepar vårt motiverade värde på 28–30 kronor på 12–18 månaders sikt. Vi gör mindre justeringar i estimaten men behåller de i stort intakta och väntar oss att tillväxten tar fart 2023 samt en vändning till lönsamhet runt 2024.

Författare Analysguiden