Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-16

Analys Swedish Stirling: "Stora avtal bäddar för kommersiellt genombrott"

Detta är en betald analys på uppdrag av Swedish Stirling utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Starkt genomslag på kort tid

Sammantaget har kvartalet visat på att Swedish Stirling, på relativt kort tid, lyckats nå en imponerande marknadspenetration inom den Sydafrikanska ferrokromindustrin. Skulle samtliga avsiktsförklaringar nyttjas till fullo innebär det intäkter på över 2 miljarder kronor. Det varma mottagandet och den korta tiden det tagit för bolaget att nå stora avtal talar väl för deras teknik och säljarbete. Nästa utmaning består nu i en framgångsrik volymutrullning under andra halvan av 2021.

Blickar mot huvudlistan

I början av november avnoterades bolagets aktie från NGM Nordic SME och den handlas nu på First North Premier. Detta är ett steg i bolagets ambition att långsiktigt ta upp aktien till Nasdaq Stockholms huvudlista. Att aktien handlas på större aktielistor har flera fördelar, då det bland annat för mer uppmärksamhet till bolagets aktie och därmed skapar ett större synlighet för exempelvis institutionella investerare. Intresset för bolaget är fortsatt högt, vilket blev uppenbart i den riktade emissionen tidigare i år där bland annat Daniel Ek från Spotify medverkade. Bolagets aktie har haft en imponerande utveckling de senaste månaderna och ökat nästan 50 procent sedan vår initieringsanalys.

Inga överraskningar i siffrorna

Kvartalet innebär inga större överraskningar från bolaget som ännu inte rapporterar någon nettoomsättning. Intäkterna uppgick till 7 miljoner kronor (9,5), helt bestående av eget aktiverat arbete. Periodens resultat står ut, då det nästan fördubblats till -21,7 miljoner kronor mot 11 miljoner kronor samma period 2019. Detta är i stort på grund av högre finansiella kostnader. Man lämnar kvartalet med en stark kassa på 101,4 miljoner kronor och under kvartalet har teckningsoptioner motsvarade 350 000 nya aktier nyttjas, vilket tillfört bolaget 0,8 miljoner kronor. Med en mycket stark kassa och ett kassaflöde för perioden på -25,1 miljoner kronor ser bolaget fortsatt stabilt ut och på god finansiell grund.

Stark tillväxt förväntas från 2022

Vi bibehåller våra prognoser om stark tillväxt från 2022 och ser fram emot att se resultaten av bolagets kommersiella utrullning senare under 2021. Swedish Stirling ser fortsatt unikt positionerande ut för att lösa ett allt akutare problem på ett sätt som inte bara har ekologiska fördelar utan även ekonomiska. Vi ser fortsatt motiverat värde på 16–20 kr i aktien genom en DCF värdering med en årlig tillväxttakt över perioden på cirka 30–35 procent, en diskonteringsränta på 12 procent och evighetstillväxt om 3 procent.

Författare Analysguiden