Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Analys SyntheticMR: Fortsatt tillväxt trots kvarvarande restriktioner

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden

Fortsatt negativ pandemipåverkan
SyntheticMR uppvisade ca 30% tillväxt under Q3-21 jämfört med Q3-20, vilket låg i linje med våra prognoser. Bolaget omsatte 13,6 MSEK (+29%) och ett EBIT-resultat på 2,2 MSEK. Tillväxten kommer fortsatt från ett ökande antal licensförsäljningar av SyMRI från egen säljstyrka. Bolaget ser fortsatta Covid-19-relaterade problem vilket påverkat försäljningen negativt. Vi gör inga förändringar i våra försäljningsprognoser för respektive 2021p och 2022p.

Strategiska avtal med stora tillverkare
Bolaget kunde uppvisa mycket intressanta och viktiga nyheter under augusti och september genom tecknandet av globala licens- och distributionsavtal med de två största tillverkarna av MR-kameror, Siemens Healthineers och Philips Healthcare. Avtalet betyder att SyMRI numera ingår i respektive försäljningskårs ordinare prislista som ett tillval till deras kameror. Detta är såklart ett viktigt besked som dels ytterligare validerar produktens värdeskapande för MRskanning, dels ökar bolagets försäljningsräckvidd över världen.

Ytterligare ett bevis för produktens förträfflighet och inkluderande i kliniskt arbete är att SyMRI har valts ut att utgöra en del av en amerikansk nationell studie (The HEALthy Brain and Child Development Study) som genomförs av NIH (National Institutes of Health). Studien kommer pågå under en 10 år och över 20 institutioner deltar.

Bolagets säljpositionering bidrar positivt till den långsiktiga tillväxtprognosen
Vi bedömer att sannolikheten för att SyntheticMR skall fortsätta växa kraftigt framöver ökar med de strategiska avtal man har tecknat under året. Man numera ingår numera i de flesta tillverkares ordinarie prislistor vilket ökar sannolikheten för tillväxt och en standardisering av bolagets produkt SyMRI. Detta innebär att vi drar upp vår långsiktiga tillväxtsantagande givet den positionering man har uppnått under året.

Vi behåller vår prognos om en 45%-ig tillväxt under 2022 med en EBIT-marginal på ca 30–35%. SyntheticMR har bra hävstång med ökad försäljning då man är ett mjukvarubolag med mycket hög produktmarginal och kan öka omsättningen mycket snabbt. Vi ökar vårt motiverade värde till 65 kr (40 kr) per aktie baserat på vår DCF som en följd av det ökande tillväxtantagandet.

Författare Analysguiden