Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-22

Analys SyntheticMR: God position på växande marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden

Starkt fjärde kvartal – följer med in i 2021
SyntheticMR presenterade sitt bästa kvartal någonsin under 2020Q4. Bolaget omsatte 15,8 MSEK (+49%) och ett EBIT-resultat på 3,1 MSEK. För 2020 landade omsättningen på 48,7 MSEK (+6%) och ett EBIT-resultat på 0,9 MSEK. Både egen licensförsäljning och GE Healthcares försäljning var starka. Samarbetet med GE har under fjärde kvartalet fördjupats och omfattar nu hela SyMRI NEURO.

Viktiga nyheter lägger grund för långsiktig tillväxt
Bolaget har under februari 2021 fått sin produkt SyMRI MSK som kan undersöka muskuloskeletala (rörelseapparaten inklusive ryggrad) CE-märkt vilket innebär att den kan marknadsföras och säljas i
Europa. Tillsammans med SyMRI NEURO kan bolaget nu erbjuda ett system som täcker över 3/4-delar av de MR undersökningar som görs. Bolaget har även lämnat in ansökan för regulatoriskt
godkännande i USA som vi förväntar oss komma under året. Under februari kunde man också meddela att man undertecknat ett globalt licensavtal med United Imaging (UI) som innebär att de kan
marknadsföra och sälja Synthetic MR:s produkter globalt. UI har en stark position i Kina och växer även globalt.

Tillväxtlyft förväntas under 2021 och 2022
Vi antar att bolaget kommer att fortsatt visa god tillväxt då man fortsätter bygga på den inslagna vägen som visat god underliggande framgång under 2020 och främst under årets sista kvartal. Bolaget
har även visat på ytterligare goda nyheter då man fått en bra samarbetspartner i United Imaging på den växande asiatiska marknaden. Bolaget har även utökat sitt erbjudande med SyMRI MSK som mer än fördubblar den potentiella marknaden för MRundersökningar. Vi prognosticerar en omsättningstillväxt på 50% respektive 40% under 2021 och 2022 med en EBIT-marginal på ca 30–35%. Bolaget har bra hävstång med ökad försäljning då man är ett mjukvarubolag med mycket hög produktmarginal och kan öka omsättningen mycket snabbt. Vi ökar vårt motiverade värde till 400
kr per aktie baserat på vår DCF samt även i jämförelse med liknande bolag på framåtblickande multiplar. Värt att notera är att vi räknar med relativt hög tillväxt nästkommande år med tillhörande vinsttillväxt tack vare att man har goda marginaler på sin produkt.

Författare Analysguiden