Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Analys SyntheticMR: Hjärnkoll på tillväxten

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Om SyntheticMR

SyntheticMR är ett medicintekniskt bolag som grundades 2007 i Linköping. Bolaget utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). Bolagets produkterbjudande kan kraftigt förkorta undersökningstiden och samtidigt leverera mer information till klinikern.

Etablerade partnersamarbeten

SyntheticMR har sedan 2015 etablerat bolagets ledande produkt SyMRI på viktiga geografier genom partnersamarbeten med de tre största leverantörerna av MR-kameror, GE Healthcare, Philips Healthcare och Siemens Healthineers. Samarbetena gör att SyntheticMR exponeras mot cirka 72% av den adresser bara marknaden för MRI.

Stor marknad- låg penetration

Den globala MR-marknaden värderades till cirka 4,8 miljarder dollar 2019 och förväntas ha en årlig CAGR om 5% mellan 2020–2023. SyntheticMR:s mjukvara är förhållande vis ny på en konservativ marknad. SyMRI integreras främst mot nyinstallerade MR-kameror och när MR-kamerorna behövs uppdateras, vilket innebär att en stor redan installerad systemflotta inte ges möjlighet att ta del av SyMRI vilket resulterar i en låg marknadspenetration för bolagets mjukvara. I takt med att allt fler MR-kameror kommer behövas uppdateras ser vi goda möjligheter till en stark underliggande tillväxt för SyntheticMR.

Goda framtidsutsikter med ny strategi

Under sommaren 2019 tillträdde Ullrik Harrysson som ny Vd för SyntheticMR. Snabbt därpå initierades en ny strategi för att återuppta en stark tillväxt, vilket implementerades under slutet av H2 2019. Strategin innefattar tydliga investeringar i egna globala säljresurser. Det resulterade i att bolaget bland annat satte upp ett dotterbolag i USA för att möta efterfrågan från den nordamerikanska marknaden. Dessutom utökades investeringar i egna försäljningsresurser globalt genom lokal närvaro i Indien, Japan och EU. Denna strategi har redan börjat ge resultat genom ett signerat avtal med en av världens mest välrenommerade klinik, Mayo Clinic i USA.

Långsiktig potential

Mellan 2012–2019 har bolagets omsättning haft en CAGR om 56%. Tillväxten mattades av under 2019 på grund av minskad aktivitet hos bolagets partnersamarbeten, främst inom GE Healthcare. Under Q1-rapporten 2020 redovisades återigen en stark tillväxt om 22% y-y. Vi har stark tilltro till att bolagets nya strategi, etablerade samarbeten och värdeskapande produktportfölj kommer bidra till en oerhört stark tillväxt kommande år. Under vår prognosperiod 2020–2022 förväntar vi oss en CAGR om 25%, vilket skulle resultera i en omsättning nära 100 mkr år 2022. Vi förväntar oss samtidigt att bolagets lönsamhet förbättras och når våra konservativa antagande om en rörelsemarginal om höga 28% för 2022. Aktien är inte billig, men den långsiktiga potentialen ser vi som hög givet bolagets position, låga marknadspenetration och produktportfölj.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde för SyntheticMR om 260 kronor per aktie. Vilket resulterar i en ev/sales- multipel om ca 13,5x för prognosåret 2021 och en vinst per aktie om 2,97 kronor vilket resulterar i ett p/e-tal om 68,7x. 2022 estimerar vi att bolaget redovisar ett rörelseresultat om drygt 27 mkr och en vinst per aktie om 5,16 kronor, vilket ger ett p/e-tal om 39,5x. Med dessa antaganden värderas bolaget till en premie mot jämförelsegruppen, men med högst förväntad omsättning- och resultattillväxt anser vi det motiverat.

 

Författare Jonatan Andersson