Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-27

Analys SyntheticMR: Lönsam tillväxt framåt

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden

Tillväxt med starka marginaler
Efter ett svagt första kvartal återhämtade sig Synthetic MR under året och levererade en tillväxt på 17%. Bolagets EBIT-resultat minskade dock något till SEK 7,22m (SEK 9,99m), som en konsekvens av högre kostnader för framtida tillväxt. Detta påverkade rörelsemarginalen för fjärde kvartalet negativt med en minskning från 28% till 10%. För innevarande år kom bolaget in nära vår omsättningsprognos (SEK 68m (act) vs 71m (est)). Bolaget förväntar sig en omsättning för 2023 på drygt SEK 90m vilket är klart lägre än vår prognos om SEK 115m. Vad gäller kostnader noterar bolaget att man under fjärde kvartalet nått en nivå varifrån man kan öka omsättningen ifrån, vilket kommer att visa på modellens skalbarhet genom ökande marginaler.

Produktutveckling stärker marknadspositionen
Synthetic MR har etablerade samarbeten med de största tillverkarna av MR-kameror och fokus ligger fortsatt på att fördjupa dessa. Samarbetet med Philips Healthcare har resulterat i att de kombinerar SyMRI med en egenutvecklad bildaccelerationsteknologi baserad på Artificiell Intelligens under namnet Smart Quant Neuro. Effekten av detta är att man snabbare får mer information vilket naturligtvis är attraktivt både för patient och sjukhus. Vi har också tidigare tagit upp samarbetet med Canon Medical Systems som innebär en utveckling till bilder i 3D. Man fick under fjärde kvartalet också denna produkt godkänd enligt EU:s MDR (Medical Device Regulation) vilket innebär att produkten är godkänd för försäljning direkt efter färdigställande. Vi utesluter inte att ett FDA-godkännande kan komma under året för att kunna lansera produkten brett. Detta utvecklingssteg kommer med stor sannolikhet fler av bolagets samarbetspartners vilja vara en del av vilket skulle potentiellt snabbt kunna innebära merförsäljning på redan installerad bas av kameror.

Växer snabbt in i multiplarna – långsiktigt köp
Bolagets prognos för 2023 kom in under vårt estimat vilket gör att vi sänker kommande års tillväxtprognoser. På sikt ser det dock mycket spännande ut för Synthetic MR med viktiga samarbeten, spännande produktlanseringar kommande år och en relativt färdig organisation. Vår tidigare prognos på SEK 115m sänker vi till SEK 95m vilket påverkar EBIT från SEK 33m till SEK 23m. Även om årets multiplar ser utmanande ut, gör bolagets affärsmodell med hög skalbarhet att dessa sjunker snabbt och vi ser en långsiktig uppsida på SEK 45 kr per aktie (55 kr) som en konsekvens av dels lägre prognoser men framför allt ett högre avkastningskrav på grund av ökade räntor.

Författare Analysguiden