Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-11

Analys SyntheticMR: "Partnersamarbeten ger långsiktigt köpläge"

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Svag utveckling men bättre än väntat

SyntheticMR försäljning minskade med 23% under andra kvartalet 2020 gentemot föregående år. Intäkterna uppgick till 9,9 mkr (12,9), utfallet är något över vår förväntansbild om en negativ tillväxt omkring 25–30%. Rörelseresultatet minskade samtidigt till -3 mkr (3,2), vilket var i linje med våra prognoser.

För det första halvåret summeras omsättningen till 22,4 mkr (23,2), vilket resulterar i en svag negativ omsättningstillväxt. På den positiva fronten noterar vi att licensförsäljningen av SyMRI kraftigt överträffade våra förväntningar och växer under Q2 2020 med över 100%. Detta är ett viktigt steg i bolagets transformation mot en ökad andel återkommande intäkter.

Osäkerheten relaterad till Covid-19 bedöms minska under andra halvåret innevarande år. Vidare ser vi att ett flertal av bolagets huvudmarknader under rådande pandemi har byggt upp en stor vårdskuld i sekundärvården, där SyntheticMR produktkatalog kategoriseras. Det stärker vår tes om att det uppdämda behovet av MR-undersökningar kan generera en stark tillväxt under andra halvåret, främst i slutet av Q3 och vidare in i sista kvartalet 2020. Således bedömer vi att den kortsiktiga risken från Covid-19 fortfarande är att beakta men att det snarare handlar om en förskjutning i bolagets ordar än helt inställda.

Partnersamarbeten accelererar

En av de viktigaste aspekterna för att bedöma den framtida tillväxten hos SyntheticMR är huruvida man lyckas attrahera bra samarbeten med de olika intressenterna inom den totala värdekedjan inom MR-skanning, från leverantörer till sjukhusoperatörer och vidare till slutkund. Under det andra kvartalet och under inledningen av det tredje kvartalet imponeras vi av Synthetics förmåga att vidareutveckla de väletablerade samarbetena man har med de största OEM´s inom branschen. Både Philips HealthCare USA och Siemens Healthineers USA har i olika former fördjupat sitt samarbete med Synthetic där bolagets mjukvara SyMRI inkluderas i fler erbjudanden från branschjättarna.

Behåller prognoser

Vi väljer i detta skede att behålla våra prognoser under perioden 2020–2022. Utvecklingen under det andra kvartalet speglar den svårbedömda bilden av vilka konsekvenser Covid-19 har på kortsiktigt. Vi följer utvecklingen nära under kommande kvartal för att se om de senaste bolagshändelserna motiverar justerade prognoser. Vi förväntar oss fortfarande en svag omsättningstillväxt för helåret med en rörelsemarginal omkring 7,7%.

Starkt momentum skapar långsiktigt köpläge

Mellan 2012–2019 har bolagets omsättning haft en CAGR om 56%. Tillväxten mattades av under 2019 på grund av minskad aktivitet hos bolagets partnersamarbeten, främst inom GE Healthcare. De senaste två kvartalens händelser indikerar tydligt att bolaget är tillbaka på tillväxtspåret, exkluderat Covid-19s påverkan. Vi har stark tilltro till att bolagets nya strategi, etablerade samarbeten och värdeskapande produktportfölj kommer bidra till en stark tillväxt kommande år. Under vår prognosperiod 2020–2022 förväntar vi oss en CAGR om 25%, vilket skulle resultera i en omsättning nära 100 mkr år 2022. Vi förväntar oss samtidigt att bolagets lönsamhet förbättras och når våra konservativa antagande om en rörelsemarginal omkring höga 28% för 2022. Aktien är inte billig, men den långsiktiga potentialen ser vi som hög givet bolagets position, låga marknadspenetration och produktportfölj. 

Motiverat värde

Sedan vår initieringsanalys av SyntheticMR har bolagets aktie gått upp cirka 25 procent till 300 kronor. Det resulterar i ev/sales-multipel om 23x för prognosåret 2020 samt ev/ebit 250x. Om vi däremot lyfter blicken ett par år så förväntar vi oss att den starka tillväxten under förbättrad lönsamhet snabbt kommer få multiplarna att falla. Vår riktkurs justeras upp till 285 kronor motiverat av en stark utveckling för Synthetics jämförelsegrupp. Vi anser däremot att det finns en betydande uppsida i aktien för den långsiktiga investeraren när bolaget exekverar på den utvecklade strategin.

 

Författare Analysguiden