Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-29

Analys SyntheticMR: Stark upphämtning

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden

Stark återhämtning under Q2
Efter ett svagt första kvartal levererade Synthetic MR ett starkt andra kvartal med en omsättning uppgående till 18,7 MSEK (+59% jämfört med Q2-21). Även bolagets EBIT-resultat stärktes till SEK 4,4m (SEK 0,1m), en effekt av ökad försäljning. Vi sänkte vår prognos för 2022 års omsättning efter förra kvartalet och känner oss nu komfortabla med att bolaget kan nå och även överträffa den om inget oförutsett händer.

Fina partnersamarbeten visar på stark marknadsposition
Synthetic MR:s marknadsposition är stark vilket inte minst syns genom de samarbeten man har med de största tillverkarna av MR-kameror. Man har under de senaste åren satsat resurser på marknadsföring och försäljning vilket tillsammans med partneravtalen ger en god möjlighet att öka omsättningen kommande år. Bolaget noterar att partnerförsäljningen svarar för ca 2/3 av omsättningen för andra kvartalet.

Utöver den produktutveckling av SyMRI som innefattar 3D-bilder tillsammans med Canon Medical System har man nyligen offentliggjort att SyMRI är kompatibelt med Philips SmartSpeed vilket är en AI-baserad teknologi för att snabba upp bildprocessen. Dessa nära partnersamarbeten visar på en mycket god acceptans för bolaget och dess produkter vilket bådar gott för framtida tillväxt.

Oförändrade prognoser och fortsatt värderingsuppsida
Vi behåller våra prognoser sedan föregående rapport och ser god tillväxt framåt förutsatt att inga oförutsedda händelser inträffar. Tillväxten framåt ser vi också översättas till goda resultat då marginalen på produkten är hög och bolaget har relativt fasta kostnader i det korta till medellånga perspektivet.

Vi behåller vår riktkurs och ser dock dagens nivå som attraktiv då kursen reagerat kraftigt på tappad tillväxt tidigare i år. Vår långsiktiga målkurs sätter vi till 55 kr per aktie. Kommande rapporter borde visa både ökad omsättning och vinst vilket understödjer vår värderingsuppsida.

Författare Analysguiden