Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-19

Analys SyntheticMR: Tillväxten avtar tillfälligt

Detta är en betald analys på uppdrag av SyntheticMR utförd av Analysguiden

Förseningar gav svagt första kvartal
SyntheticMR:s första kvartal kom in svagare än förväntat efter en stark avslutning på 2021. Omsättningen under Q1-22 uppnådde på 9,9 MSEK (14,7 MSEK) och ett EBIT-resultat på -3,6 MSEK (2,4 MSEK). Försäljningstappet beror främst på en upphandlingsprocess som överklagades och nu befinner sig i en juridisk granskning. Bolaget har också drabbats av leveransproblemen som för tillverkarna av MRI-skanners lider av. Den uppkomna situationen är både oförutsägbar och svår att förutspå när den skall normaliseras. Detta kommer med största sannolikhet att påverka bolaget under resten av året.

Trots en lägre tillväxt 2022 är bolaget positionerat för god tillväxt kommande år
Trots första kvartalets besvikelse kan man se på framtiden med större förhoppningar då vi bedömer att bolagets position man skaffat sig de senaste åren ej förändrats nämnvärt. Man har fortsatt en mycket god säljkapacitet genom de globala licens- och distributionsavtal man skaffat vilket är ett bra komplement till de egna säljresurserna, bolaget ingår i de flesta tillverkares ordinarie prislistor vilket ökar sannolikheten för tillväxt och en standardisering av bolagets produkt SyMRI. Den produktutveckling av SyMRI som pågår innefattar 3Dbilder vilket ytterligare förbättrar produkten för användarna. Detta uppskattar vi kan kommersialiseras inom 2–4 år. Allt detta har tidigare påpekats som positiva värdedrivare kommande år och det har inte ändrats.

Långsiktig marknad oförändrad
Utifrån bolagets Q1-rapport drar vi ned våra helårsprognoser för 2022 och 2023 från 95 MSEK till 71 MSEK, och för 2023 från 140 MSEK till 115 MSEK. Vi ser 2022 som en mer tillfällig återgång till lägre tillväxt och på längre sikt finns inget tyder på att bolaget inte har stora möjligheter att ta öka sina marknadsandelar. Vi justerar ned vår riktkurs något dels som en effekt av lägre försäljning kommande år dels en något högre diskonteringsränta på grund av den allmänna ränteuppgången. Vi ser dock dagens nivå som attraktiv då kursen reagerat kraftigt på tappad tillväxt. Vår långsiktiga målkurs sätter vi till 55 kr per aktie (75 kr). Kommande rapporter blir intressanta utifrån bolagets förmåga att hantera de faktorer som påverkade första kvartalets omsättning.

Författare Analysguiden