Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-06

Analys TargetEveryOne: Kärntillväxten hög

Detta är en betald analys på uppdrag av TargetEveryOne AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

TEO presenterade intäkter något under våra förväntningar. Kostnadsbilden har dock förbättrats och utfasningen av VMSPlay kommer troligen att ge ytterligare förbättringar. Efter att emission och list­ning genomförts kan ledningen fokusera på att driva tillväxten och kärnverk­samheten. Förbetalning från Link ger viss trygghet i finanserna.

TargetEveryOne hjälper företag att bygga mobila kundrelationer med hjäp av en mobil molntjänst för marknadsföring. Förutom kunder i Norden så finns en växande marknad i Tyskland och Holland. Totalt finns kunderna i 85 länder.

Strukturförändringar gav tillväxt

Under 2017 sålde TargetEveryone bolaget ViaNett för att kort därefter förvärva en andel i Big Data-bolaget Cloud Explorers. Glädjande nog uppvisar bo­laget en tillväxt på 73 procent i sin kärnverksamhet under kvartalet, vilket dock var under våra högt ställda förväntningar.

Fokusering på befintlig plattform 

En förklaring till avvikelsen kan vara ledning­ens fok­us, som främst legat på att lösa finansieringsfrågan och listningen i Oslo. Med emissionen löst kan ledningens primära fokus återigen bli att driva tillväxten. En åter­fokusering på den fungerande plattformen gav tydliga resultat för tillväxten i juni.  Tillsammans med att partnermodellen nu ser ut att fungera, redan innan Vendesta har börjat försäljningen, bådar detta gott inför framtiden.

Lägre kostnader

Kostnaderna för verksamheten var aningen lägre än vi väntat. Av­veck­lingen av VMSPlay bör bidra till ytterligare något lägre kostnader. Samtidigt försvinner emellertid intäktsbidraget från VMSPlay, som under andra kvartalet utgjorde cirka 28 pro­cent av nettointäkterna.

Kassan stärks av betalning

Effekten på kassaflödet från emissionen i Norge, efter avgifter och inlösen, var nära noll. Vid halvårsskiftet hade bolaget 0,9 miljoner i kassan. Det finansiella utrym­met är därför ytterst begränsat. Bolaget har under första halvan av oktober lyckats få Link Mobilty att förutbetala en utestående skuld om 15 miljoner kronor. Detta innebär att majoriteten av de utestående kort­fristiga fordringarna stärker kassan. Likviden kommer användas till expansion, men även för att betala ett brygglån om uppskattningsvis 5 miljoner kronor. Bolaget har även säkrat en kreditfacilitet på 5 miljoner kronor.

Motiverat värde

Med ett starkt erbjud­ande tror vi på bra tillväxt under de kommande åren. Tele­nors kommande molntjänst är en potentiell tillväxt­drivare. Ett utökat distributörsnätverk, tillsammans med ingången i Nordamerika, parat med större kunder bör bidra till tillväxten. Lanseringen av TEO:s nya abonnemangslösning online öppnar också upp för enklare lösningar för små och medelstora företag. Detta kan potentiellt öka tillväxten i denna viktiga del av marknadern. Efter justeringar i prognoserna beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,70 (3,30) kronor.

 

Författare Mats Hyttinge

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.