Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-10

Analys TEO: Nytt år med nya mål

Detta är en betald analys på uppdrag av SpectrumOne utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Finansieringsproblem och sämre tillväxt än väntat har pressat bolagets aktie. Kommande kvartal är dock säsongsmässigt starkt. Bolaget har också stuvat om strategin, med ökat fokus på den nya plattformen SpectrumOne, varför ​​2019 bara kan bara bli ett bättre år än det senaste.

TargetEveryOne hjälper företag att bygga mobila kundrelationer med hjäp av en mobil molntjänst för marknadsföring. Förutom kunder i Norden, finns en växande marknad i Tyskland och Holland. Totalt finns kunderna i 85 länder.

Svagare än prognos

Bolagets verktyg för multikanalsdistribution av marknads­förings­­material, har inte levererat i linje med förväntan. Inte heller det tredje kvar­talet levde upp till våra prognoser, vare sig för in­täkter eller lönsamhet. Med den nya plattformen SpectrumOne på plats har emellertid strategin ändrats, samtidigt som bolaget  presenterat nya finansiella mål för helåret 2019. Bolaget siktar på en nettointäkt på 60 miljoner kronor och en bruttomarginal på 50 procent.

Stora mängder marknasdata

SpectrumOne möjliggör för användaren att analysera stora mängder extern marknads- och kunddata. Baserat på dessa analyser kan användaren skapa utskickslistor, som ökar sannolikheten för len lyckad kampanj. Multikanals­verktyget är integrerat i samma plattform, vilket underlättar användarens arbets­processer. Med ett starkt erbjudande riktat mot större företag är potentialen hög. Efter en viss tröghet i marknaden tror vi att potentialen kan realiseras redan under det tredje och det fjärde kvartalet 2019.

Säsongsvariationer ger stark avslutning

Vi tror emellertid att positiva säsongsvariationer kan bidra till ett starkt fjärde kvartal i år, särskilt med shoppingeventet Black Friday. Det utgör numera startpunkten för julhandeln. Dessa typer av event har historiskt ökat aktiviteten hos bolagets kunder, vilket medfört ökade intäkter med bra marginal. Givet den tilltagande användarbasen tror vi att fjärde kvartalet kan visa både positiv årsvis och sekventiell tillväxt.

Motiverat värde

I basscenariot prognostiserar vi nettointäkter för helåret 2018 på 22 miljoner kronor, medan vi för helåret 2019 modellerar med nettointäkter om 40 miljoner. I bullscenariot är vi mer optimistiska och modellerar nettointäkter för 2019 i linje med bolagets mål om 60 miljoner kronor. Efter vissa justeringar i prognoserna beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,70 (2,70) kronor för de kommande tolv månaderna.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.