Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Analys Tethys Oil: Tillfälligt lägre produktion

Detta är en betald analys på uppdrag av Tethys Oil utförd av Analysguiden

Produktionen tillfälligt begränsad på grund av renoveringsbehov – torde ej få långsiktig påverkan
Tethys Oil rapporterade en något lägre produktion under Q3 än förväntat och indikerade för ytterligare ett svagt Q4. Genomsnittsproduktionen för Q3 uppnådde 11 280 fat per dag och bolaget uppskattar att 2021 års genomsnittsproduktion kommer att ligga på ca 11 100 fat per dag vilket implicerar en Q4-produktion om ca 10 500 fat per dag. Orsaken till detta är ett större renoveringsbehov än beräknat då tidigare stängda brunnar vid öppnandet ej kommit upp till förväntad produktion. Efter att detta genomförts förväntar vi oss att produktionen åter kommer tillbaka till tidigare nivåer vilket då inte bör få någon långsiktig effekt på bolagets reserver. Vi har dragit ned våra prognoser något för 2021 och 2022 för att reflektera denna produktionsförskjutning. Bolagets andel av produktionen fortsätter ligga omkring 40% i enlighet med produktionsdelningsavtalet med Oman (för mer detaljerad beskrivning av detta se sid 12)

Prospektering i Block 56 startar i Q4
Under fjärde kvartalet beräknas man kunna påbörja ett prospekteringsjobb med tre planerade brunnar i Block 56. Brunnarna Al Jumd-1, Sarah-3 och Sahab-1, alla grunda och relativt nära infrastruktur, kommer tillsammans att kunna bidra med ca 4,5 miljoner fat till bolaget (7 miljoner fat brutto). Man kommer med detta borrprogram även att få en bättre bild av Al Jumd-strukturen som ligger på samma trend som existerande oljefynd i det närliggande Block 6. Potentiella fynd i Al Jumd är sannolikt mindre men relativt lätta att sätta i produktion, för att sedan gå vidare med prospektering i den mer lockande mittendelen av blocket.

Behåller motiverat värde – uppsida i prospektering
Vi behåller vårt motiverade värde som idag uppgår till 70 kr per aktie. Trots den något lägre produktionen under andra halvåret 2021 ser vi ingen påverkan på bolagets tillgångar på längre sikt. Inledningen av 2022 kommer också att bli intressant då man påbörjar prospekteringsarbete som i ett första steg kan ge värdefulla fat men i ett andra steg skapa ytterligare förståelse för den prospekteringspotential som block 56 har. Vi har ett långsiktigt oljeprisantagande om USD 65/fat vilket med dagens prisläge om ca USD 80/fat får ses som konservativt. Skulle man applicera dagens pris ger det en värderingsuppsida om ca 15 kr per aktie. Initialt har de tre planerade borrningarna i Block 56 en potential att addera ca 4–6 kr per aktie.

Författare Analysguiden