Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-07

Analys Tethys Oil: Utmaning och möjlighet

Detta är en betald analys på uppdrag av Tethys Oil utförd av Analysguiden

Lägre produktionsguidning
Ett fortsatt högt oljepris gjorde att Tethys Oil kunde visa på hög omsättning och en vinst på 34,6 MUSD och 8,7 MUSD. Detta trots en något lägre produktion än förväntat. Bolaget drar ned sin prognos för 2022 till ett intervall på 10 500 – 11 000 fat per dag (bpd), från tidigare 11 000 – 11 500 bpd. Huvudorsaken till detta är att Ananfältet i Block 3&4 som sattes i produktion 2021 har uppvisat klart högre vatteninflöden är beräknat. Orsaken till detta är förnärvarande ej helt klart. Arbetsprogrammet bolaget genomför med produktionsbrunnar och uppgraderade ytfaciliteter kommer att motverka nedgången vilket bör synas i produktionen under andra halvåret 2022. Vi gör för närvarande inga ändringar i våra prognoser då realiserat oljepris kommer vara en större påverkansfaktor.

Lovande resultat från Al Jumd-2 i Block 56
Borrningen av Al Jumd-2 i Block 56 uppvisade ett mycket lovande resultat med en initialproduktion på ca 700 bpd från en 430 m sandstenssektion. Borrningen gjordes horisontalt vilket kan jämföras med Al-Jumd 1 som borrades vertikalt med en produktion på 100 bpd. Det är dock nödvändigt att göra ett produktionstest över en längre tid för att verifiera reservoarens kapacitet. Detta kommer att genomföras under senare delen av året tillsammans med två ytterligare horisontella brunnar som skall borras i närheten. Även de två andra brunnarna, Sabah-1 och Sarha-3 gav uppvisade positiva resultat med olje-indikationer och det kommer att göras ytterligare analyser för att se hur man bäst går vidare med dessa. Den initiala bedömningen om att borrningarna skall kunna ge ca 7 miljoner fat brutto känns betydligt mer säkert med dessa resultat i ryggen även om det krävs mer utvärdering för att säkerställa korrekta siffror.

Stabilt högt oljepris höjer vårt motiverade värde
Vi höjer vårt motiverade värde som idag uppgår till 80 kr per aktie till 90 kr per aktie främst som en effekt av högre oljepriser än tidigare antaganden. Även om det är i tidigt läge gällande Block 56 är sannolikheten högre att vi kan få tillskott även där vid fortsatt goda resultat. Vi har ett långsiktigt oljeprisantagande om USD 80/fat vilket med dagens prisläge om ca USD 110/fat får ses som konservativt. Skulle man applicera dagens pris ger det en värderingsuppsida om ca 25 kr per aktie. Initialt har de tre planerade borrningarna i Block 56 en potential att addera ca 4–6 kr per aktie.

Författare Analysguiden