Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-08

Analys Train Alliance: Avyttrar Riksterminalen i Sigtuna för 500 mkr

Detta är en betald analys på uppdrag av Train Alliance utförd av Analysguiden

Slutför avyttringen under Q3
För perioden januari-september rapporterar Train Alliance intäkter på 239 mkr varav 116 mkr i realisationsresultat från försäljningen av Riksterminalen. Rörelseresultatet steg till 113 mkr jämfört med 11 mkr under samma period 2021. Det justerade substansvärdet ökade till 132 kr per aktie att jämföra med 68 kr vid årsskiftet. Efter avyttringen av Riksterminalen kommer Train Alliance att stanna kvar som infrastrukturförvaltare på ett 25-årigt kontrakt. Under perioden tecknades även ett avtal med Göteborgs Hamn kring en järnvägsansluten inlandsterminal i Sigtuna med direktkoppling till hamnen i Göteborg. Man tecknade även ett 25-årigt hyreskontrakt med Siemens Mobility där Train Alliance ska projektera och leverera en ny modern lokverkstad i Hallsberg. Med de nya etableringsorterna Malmö och Borlänge arbetar bolaget även med att göra sitt linjenät i landet alltmer komplett.

Försäljningen föranleder höjd riktkurs
Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med 2 miljoner kvm strategiskt placerad mark. Verksamheten omfattar att förvärva och utveckla mark, att göra den järnvägsklar, samt att tillsammans med kunder etablera anläggningar för underhåll och logistik av tåg och järnvägsinfrastruktur. Avyttringen av Riksterminalen i Sigtuna till Polar Structure för 500 mkr medför att bolaget nu går in i ett nytt skede där det förädlingsarbete man driver på allvar börjar visa resultat. Vi höjer vår riktkurs för Train Alliance till 132 kr (tidigare 128) vilket är i linje med det justerade substansvärde bolaget nu rapporterar.

250 miljarder till järnvägen de kommande 10 åren
Det råder kapacitetsbrist på den svenska järnvägen och flera aktörer investerar miljarder i nya fordonsanskaffningar. Både resandet och transporter med järnväg väntas öka med 40–50% fram till 2040. För att uppnå dessa ökningar kommer investeringar att krävas i både lok, vagnar, spår men även anläggningar för att sköta service av dessa då underhåll är avgörande om man ska uppnå en hög effektivitet i järnvägsnätet. Från regeringshåll har man under 2018 beslutat om en 10-årig nationell transportplan som innebär järnvägsinvesteringar på uppemot SEK 250 miljarder i både underhåll men även nya investeringar.

Författare Analysguiden