Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-06

Analys Trainimal: Digital coaching ligger helt rätt i tiden

Detta är en betald analys på uppdrag av Trainimal utförd av Analysguiden

Ett nischbolag med god potential
Trainimal erbjuder en digital plattform för tränings- och kostrådgivning till mammor genom egenutvecklad teknologi. Bolagets mest kända produkt är MammaFitness, skapad av den välrenommerade träningsprofilen Olga Rönnberg. Hittills har över 30 000 kunder har fått hjälp att bli den bästa versionen av sig själva. Genom ett medlemskap erbjuder bolaget sina medlemmar individanpassad coaching inom hälsa, träning och kost digitalt. Medlemmar interagerar digitalt med coacher genom MammaFitness mobilapplikation på en-till-en basis och textbaserat. Coachernas kommunikation med medlemmen blir effektiv genom att de följer medlemmarnas aktiviteter och kan då se hur de svarar på det individanpassade upplägget och korrigera programmen om så behövs.

Vi ser tre skäl att äga aktien:
- Spännande bolagsresa som bara börjat
- Mer att hämta i organisk tillväxt i den inhemska marknaden
- Expansion till nya marknader – Storbritannien nästa

Vi räknar med att den nyligen genomförda börsnoteringen har vässat ledningen i flera avseenden och sista kvartalet i det delade räkenskapsåret visade på en stark omsättningstillväxt.

Inleder bevakning med riktkurs 35 kronor
Trainimal befinner sig i början av sin tillväxtresa och med den kapitalinjektion som bolaget fått i samband med börsnoteringen finns goda möjligheter att överträffa våra förväntningar för innevarande år likväl de kommande åren. Lönsamhetsmässigt prognosticerar vi en återhämtning redan i år. Ser vi tillbaka på åren 2016-2019 har bolaget i genomsnitt uppnått en rörelsemarginal på drygt 8 procent – en nivå vi bedömer kan uppnås över tid.

Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Trainimal varvid dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget i det korta perspektivet. Vår riktkurs på ett års sikt är 35 kronor, motsvarande ev/ebitda på 48 respektive p/s 2,7 på vår prognos för 2022p och ev/ebitda på drygt 25 respektive p/s 2,2 för 2023p samt ev/ebitda på 18 respektive p/s 1,8 för 2024p. Sett över en längre tidsperiod prognosticerar vi en fortsatt förstärkning i rörelsemarginalen motsvarande ev/ebitda på 9,5 respektive p/s på 1,2 för 2026p.

Författare Analysguiden