Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-20

Analys Trainimal: Fortsatt tillväxt men högre kostnader

Detta är en betald analys på uppdrag av Trainimal utförd av Analysguiden

Positiv vinstutveckling ser ut att dröja
Trainimals andra kvartal som avser perioden augusti-oktober 2021 i det delade räkenskapsåret redovisade en balanserad tillväxt på 13 procent jämfört med samma period i fjol. Kostnaderna var dock högre än förväntat. Kvartalet redovisade en rörelseförlust före avskrivningar (ebitda) på två miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol då bolaget redovisade ett minus på 382 000 kronor. I bolagets kommentar säger man att investerat stort i marknadsföring och utveckling av nya tjänster men att resultatet i form av kundtillväxt ännu inte kommit upp i den takt man önskat. Vi hade väntat oss en negativ resultatutveckling under årets första halvår, dock inte på den höga nivå som redovisats under andra kvartalet. Vi räknar inte längre med att andra halvåret kommer att se bättre ut och prognosticerar en rörelseförlust på helåret 2022p.

För att balansera den högre kostnadsmassan är det väsentligt att bolaget lyckas återta en högre omsättningstillväxt och förutsättningarna ser vi som goda i och med satsningarna på Storbritannien, men att detta kan dröja till kommande år. Vi räknar med att bolagets kostnadsmassa kommer att ligga på en högre nivå under resterande del av räkenskapsåret innan vi ser en återhämtning.

Sänkt lönsamhetsprognos
Resultatutvecklingen under andra kvartalet leder oss till att sänka våra förväntningar från ett tidigare ett positivt rörelseresultat på 670 000 kronor till ett negativt resultat på 5,4 miljoner kronor då vi inte ser att förutsättningarna kostnadsmässigt föreligger under andra halvåret 2022p. Vi räknar med en viss återhämtning i det negativa resultatet först under kommande år men med fortsatta förluster. Först 2024 prognosticerar vi ett positivt resultat som vi räknar med kommer att fortsätta de efterföljande åren.

Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Trainimal varvid dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget. Vi justerar ner vår riktkurs till 20 kronor (35) med anledning av våra prognosjusteringar, vilket motsvarar ett p/s-tal på 1,5 på vår nya prognos för 2022p, p/s-tal på 1,2 för 2023p samt ett p/s-tal på 1,0 för 2024p. Sett över en längre tidsperiod prognosticerar vi en fortsatt förstärkning i rörelseresultatet.

Författare Analysguiden