Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-25

Analys: Därför är Traton en köpvärd aktie

wysiwyg_image

Den enkla matematiken är att lita på företagsledningens prognoser. Då är Tratonaktien köpvärd även i det övre prisintervallet. Det är dock en koncern med två helt olika ansikten.

Tratonkoncernens försäljning förra året bestod till 51 procent av Scania, 43 procent av MAN och resterande kom från en verksamhet för mindre lastbilar i främst Sydamerika, som tidigare låg i Volkswagen. Under det första kvartalet i år var Scanias andel ännu något högre, 53 procent. Detta är potentialen och skälet till varför Traton är en köpvärd aktie. Scania fortsätter nämligen att vara världens mest effektiva företag för tillverkning av tunga lastbilar och bussar. Bolaget har alltid varit en stabil guldgruva för sina ägare.

Scania har hög marginal

Bryter vi ner Tratons rörelseresultat svarar Scania för ännu större andel, ungefär tre fjärdedelar. MAN svarar för resten, medan verksamheten från Volkswagen i princip går runt. För den som är lagd åt nyckeltal kan konstateras att koncernens rörelsemarginal var 6,4 procent 2018, medan den under det första kvartalet ökade till 7,8 procent. Scanias motsvarande 2018 var 9,3 procent, vilken ökade till 11 procent i det första kvartalet i år, samtidigt som MAN låg på 3,7 procent respektive 4,7 procent. Hur vi än räknar är alltså Scania koncernens vinstmaskin.

Avkastningen medioker

Granskar vi avkastningen, alltså rörelseresultatet i relation till balansräkningen är den däremot svag. För hela koncernen 2018 blev den 3,5 procent, vilket är svagt jämfört med andra industriföretag, men som vanligt i transportföretag finns ett finansbolag som drar upp storleken på balansräkningen. Tar vi bort den delen ökar avkastningen i den renodlade industridelen till 5,2 procent, vilket dock inte heller är särskilt imponerande. Volvo ligger 2018 med motsvarande beräkning på 7,3 procent inklusive finansverksamheten och på 9,0 procent exklusive. Då inkluderar Volvos resultat 2018 extra stora kostnader för vissa garantiåtaganden. Går vi slutligen in i Scanias årsredovisning för 2018, kan konstateras att svensk lastbilstillverkning är mycket lönsam. Scania isolerat uppvisar nämligen en lönsamhet på hela balansräkningen, inklusive finansverksamheten på 6,9 procent, medan den ökar till hela 11,6 procent om finansverksamheten exkluderas. Det är uppenbart att MAN är sänket i Tratonkoncernen. Det är samtidigt potentialen.

Lastbilsmarknaden

Granskar vi lastbilsmarknaden kan konstateras att det är Europa som dominerar i Traton. Totalt 66 procent av försäljningen låg 2018 inom EU, vilket ökade ytterligare något i första kvartalet. Tyskland är störst med 18 procentenheter, vilket är en risk, eftersom det är en extremt konkurrensutsatt marknad. Sydamerika är tvåa med 11 procent, där Brasilien dominerar på 8 procentenheter, medan försäljning i Nordamerika saknas helt. Det är positivt, eftersom den amerikanska marknaden är mer volatil och mer konkurrensutsatt än den europeiska. Däremot äger koncernen en minoritetsandel i börsnoterade USA-tillverkaren Navistar, som till bokfört värde motsvarar ungefär 7 procent av koncernens egna kapital. Tratons mix är totalt sett i dagsläget positiv, eftersom den europeiska marknaden är på väg upp, trots varningssignalerna kring den europeiska konjunkturen. USA går visserligen vrålstarkt, men här börjar volymerna närma sig tidigare toppar, vilket är en risk.    

Värdering

Prospektet anger ett intervall för Tratonaktien på 27 till 33 euro per aktie. Om vi tar företagsledningens prognos för 2019 om en rörelsemarginal på mellan 6,5 till 7,5 procent och lutar lite åt det positiva hållet, med ledning av första kvartalets rapport (rörelsemarignal 7,8 procent), då blir värderingen inte avskräckande. Vinsten per aktie för 2019 bör kunna landa kring 2,60-2,80 euro, vilket ger ett p/e-tal på mellan 9 och 13. Inte ens det högre intervallet känns avskräckande mot bakgrund av att Volvos långsiktiga värdering ligger kring 14. I dag är Volvo visserligen lägre värderad, men det beror delvis på att den amerikanska marknaden är överhettad (och där finns ju inte Traton), samtidigt som Volvo har en verksamhet för grävmaskiner, etc, som är väsentligt mer volatil än lastbilsmarknaden. Tratonaktien känns därför köpvärd, åtminstone upp mot intervallet mittpunkt på dryga 30 euro per aktie, men troligen även över det.      

wysiwyg_image

Den viktiga brasilianska marknaden är nu återigen på väg upp.

Författare Peter Malmqvist