Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-17

Analys: Tre bra sektorer och en dålig

wysiwyg_image

Om resultatutvecklingen bryts ner i sektorer, kan konstateras att tre sektorer övertygar, medan en sektor ligger förankrad i botten.

När nästan alla storbolag lämnat rapport, kan konstateras att vinsterna ökade med 23 procent i årstakt, men att den underliggande vinstökningstakten, justerad för extremvärden i toppen och botten, ligger kring fem-sex procent. Myntets baksida är att utvecklingen är något sämre än analytikernas förväntningar (enligt SME-Infront). 

God konjunktur

Konjunkturen är i alla fall god och valutaeffekterna positiva, för försäljningen ökar med ungefär 8 procent, vilket är bättre än förväntat. Försäljningen har därtill ökat de senaste fem kvartalen, liksom legat över prognos samtliga fem. Det visar att bolagen är inne i en stark konjunktur. Därtill visar de flesta sektorer tillväxt, utom bankerna, som går i sidled. 

Sektorutvecklingen överraskar

Granskar vi sektorutvecklingen något djupare, kan konstateras att IT/tele redovisade den största vinstökningen i kronor räknat. Det beror i sin helhet på Ericsson, som minskade brakförlusten för ett år sedan till en mer hanterbar förlust i fjärde kvartalet 2018. Bäst vinstutveckling mätt som median (mittföretaget i gruppen) redovisar sjukvårdsföretagen, vilket överraskar. Merparten av bolagen i denna sektor har varit inne i en längre omstruktureringsfas, vilken nu verkar bära frukt. Nummer två i mediantillväxt är basindustri, som hjälps av god efterfrågan och högre priser. Sektor tre är verkstadsbolagen och nummer fyra är konsumentbolagen. I botten ligger byggsektorn, som levererar fallande vinster för fjärde kvartalet i rad.

Konsument i topp

Granskar vi sektorernas långsiktiga trend, kan konstateras att konsumentföretagen visar vinsttillväxt (median) under 19 av de senast 20 kvartalen. Dessutom har sektorn legat över prognos under 11 av de senaste 12 kvartalen. Framgångarna är lite överraskande, eftersom bjässen H&M utvecklats helt i andra riktningen.  

Verkstad god tvåa

Näst bästa långsiktig sektor är verkstad. Vinsten har stigit under 17 av 20 kvartal, varav de nio senaste i sträck. Däremot har detta varit något sämre väntat, eftersom 12 av kvartalen landat under analytikernas vinstprognoser. 

Bank och basindustri i mitten

I mittfältet av utvecklingen finns banker och basindustri. Bankerna klarar vinsttillväxt under 15 av 20 kvartal, medan basindustri redovisat vinsttillväxt under 14 kvartal. Banker framstår som mer intressanta ur ett placeringsperspektiv, eftersom de även överträffat analytikernas prognoser under 14 av 20 kvartal. Basindustri har klarat detta under nio kvartal.

I botten finns bygg och sjukvård

Ytterligare en nivå längre ner hittar vi två sektorer – sjukvård och byggsektorn. Sjukvård ligger sämst till, med fallande vinst under 14 av 20 kvartal och ett utfall under prognos i 16 kvartal. De senaste tre kvartalen stiger emellertid vinsten, vilket ger hopp om framtiden. Byggsektorn har den omvända trenden. De har klarat stigande vinst under 15 av 20 kvartal, men de senaste fyra kvartalen faller den. Det är naturligtvis lätt att koppla byggsektorns nedgång till det fallande bostadsbyggandet.

Och slutsatsen..?

Verkstadssektorn och konsumentprodukter har den långsiktigt bästa vinstutvecklingen, medan byggsektorn har halkat efter de senaste kvartalen, efter att tidigare haft en mycket stark trend. Solitt parkerad i mittfåran ligger bankerna med svag tillväxt, men med hög stabilitet. En joker kan vara sjukvårdssektorn, som efter en lång period av omstöpning, nu verkar vara på väg upp igen.  

Vinsttrenden för samtliga bolag (PDF)

Vinsttrenden för sektorer (PDF)

Författare Peter Malmqvist