Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-28

Analys: Tveksam start på rapportperioden

wysiwyg_image

De fem första storbolagen i rapportfloden redovisade en blandad vinstutveckling. Prognosen för hela populationen om en vinstökning på 12-13 procent känns dock i överkant.

Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om rapportperioden efter att bara fem bolag lämnat rapport. Ändå brukar väldigt goda, eller väldigt dåliga, rapportperioder ge en tydlig indikation relativt omgående. Därför kan nog konstateras att detta inte blir en exceptionell rapportperiod. De prognoser om vinstökningar på 12-13 procent som vi hade innan rapporperioden, känns därför aningen för optimistiska. Snarare bör ökningstakten krypa ner mot 8-10 procent, vilket dock inte alls är en dålig utveckling. 

Vinstökning fantastisk, men...

Den summerade vinstökningen är emellertid fantastisk. Om ett av börsens största bolag (Ericsson) redovisar en förlust på 19 miljarder kronor under fjärde kvartalet förra året, innebär ju även en fortsatt förlust på 2,6 miljarder kronor i år en framgång. Därför förväntas hela populationen öka vinsten med drygt 50 procent under det fjärde kvartalet, men det är naturligtvis en ganska meningslös siffra. Exkluderar vi därför de tre bästa och tre sämsta vinstförändringarna, får kvarvarande population en prognostiserad vinstökning på 12-13 procent. Det är mer rättvisande för den förväntade underliggande trenden.

Tillfredställande, så här långt

Granskar vi utfallet av de fem storbolagen kan konstateras att tre ökade vinsten, medan två bolag minskat den. Vad gäller prognosutfallet (analytiker insamlade av SME) är relationen den omvända, med tre bolag som ligger under. Granskar vi försäljningsutvecklingen kan konstateras att fyra av fem bolag visade tillväxt, medan tre av fem bolag slog analytikernas försäljningsprognos. Totalt sett ett tillfredställande utfall, men inte exceptionellt, åt något håll.

Och slutsatsen..?

Vinsterna kan troligen bli något i underkant av förväntningarna, men ändå får vi sannolikt rapporter som styrker att mer än hälften av bolagen kommer att öka vinsten. Så har det varit ganska många kvartal nu, men de tre senaste kvartalen har varit mycket starka, inte minst beroende på stora postiva valutaeffekter från den svaga kronan. Dit upp tror jag dock inte att bolagen orkar denna gång, delvis för att de positiva valutaeffekterna är något mindre.

Författare Peter Malmqvist