Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-19

Analys Umida Group: 2023 – en vändningens år

Detta är en betald analys på uppdrag av Umida Group utförd av Analysguiden

KISS 50-årsjubileum väntas ge extra skjuts under året
Första kvartalet av 2023 inleddes i linje med våra lågt ställda förväntningar och intäktsmässigt endast en avvikelse på 2,5 procent (0,3 miljoner kronor). Det negativa rörelseresultatet låg även det i våra prognoser, med en avvikelse på endast 0,2 miljoner kronor. Även om försäljningen till Systembolaget minskade med 800 000 kronor under kvartalet, jämfört med samma period föregående år, så har detta kompenserats med försäljning på 1 400 000 kronor till dagligvaruhandeln/grossistledet. Vi hade förväntat oss att exportförsäljningen skulle minska i kvartalet, vilket också redovisades med en minskning på 1 100 000 kronor, men samtidigt ökade försäljningen av bolagets eget varumärke ”Elin” med 2 200 000 i kvartalet, jämfört med motsvarande period 2022. Det nyförvärvade varumärket ”Ekobryggeriet” redovisade ett tillskott till Umida Group på 3 400 000 kronor under kvartalet.

Mer glädjande inför resterande del av året är att försäljningen i USA av bolagets produkter ”Brands For Fans” har påbörjats där återförsäljaren sålt en första omgång av drygt 12 000 flaskor till en kund och förväntningarna inför KISS 50-årsjubileum med start i sommar väntas öka dragningskraften för KISS-produkterna under andra halvåret 2023.

Prognoserna lämnas oförändrade
I våra prognoser räknar vi med att även andra kvartalet kommer att innebära en rörelseförlust i paritet med första kvartalet men att andra halvåret ger ett positivt momentum både i försäljning och resultat, vilket väntas återställa första halvårets negativa resultat. På helåret 2023 ser vi oförändrat ett rörelseresultat strax över nollstrecket.

Situationen i Sverige och vår omvärld har drastiskt förändrats det senaste året där privatpersoner nu möter historiskt hög inflation, stigande räntor och en fortsatt osäkerhet om framtiden. Även Umida har påverkats både på försäljnings- och kostnadssidan men uppvisar ändå en stabil utveckling. Därtill ligger flera nya lanseringar under året och satsningarna på export, inte minst USA, väntas gradvis återhämta sig. Således bibehåller vi en optimistisk syn på Umidas satsningar och räknar med att det minskade resandet kommer att gynna bolaget redan under innevarande år.

Det sämsta ligger bakom oss
Vår riktkurs bygger på en tillväxtresa som vi fortsatt ser i Umida, även om omvärldsfaktorer synes påverka bolaget mer negativ i dagsläget. Vi räknar med att 2023 blir ett neutralt år för Umida men att tongångarna inför 2024 är betydligt mer positiva. Vi lämnar våra estimat för 2023p-2025p oförändrade och upprepar vår riktkurs på ett års sikt 4 kronor.

Författare Analysguiden