Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-21

Analys Umida Group: Starkt momentum inför 2022

Detta är en betald analys på uppdrag av Umida Group utförd av Analysguiden

Sista kvartalet – en positiv överraskning
Umida visade på ett starkt avslut på 2021 och överträffade våra förväntningar med råge. Vi hade räknat med ett negativt nettoresultat på knappt en miljon kronor för sista kvartalet men bolaget levererade ett positivt nettoresultat på drygt 2 miljoner kronor. På helåret redovisade bolaget en omsättning på 83 miljoner kronor, vilket var en tillväxt på hela 39 procent jämfört med 2020 – och 3 miljoner kronor bättre än vi förväntat oss. Rörelseresultatet för 2021 uppgick till 4,5 miljoner kronor mot våra förväntningar på 2 miljoner kronor. Nettoresultatet på 4 miljoner kronor låg 3 miljoner kronor över vår prognos. Således ett starkt avslut på 2021.

Under andra halvåret av 2021 redovisade bolaget fraktförseningar av sin dryckesportfölj ”Brands For Fans” till USA vilket ledde till att storsäljaren, under varumärket KISS, inte nådde marknaden under jul och nyår. Nu under början av 2022 har alla produkter kommit fram och lanseringen har startat i Kalifornien. Vi räknar med att se en positiv försäljningseffekt av lanseringen under andra halvåret 2022.

Höjda prognoser för 2022
Med anledning av ett starkare utfall än förväntat under sista kvartalet 2021 höjer vi vår resultatprognos för 2022 men lämnar försäljningsprognosen oförändrad. Vi gör inga justeringar på våra prognoser för 2023. Vi räknar med att det positiva momentum som bolaget befinner sig i även kommer att fortsätta under 2024, både vad gäller försäljning och resultatutveckling.

Organisk tillväxt kan kompletteras med förvärv 2022
Umida befinner sig i en positiv trend med nya produkter lanserade och i pipeline. Försäljningsmässigt prognosticerar vi en genomsnittlig tillväxt på närmare 30 procent på årlig basis under prognosperioden, med fortsatt marginalexpansion. Det ska inte uteslutas att förvärv kan komma att ske redan under innevarande år och accelerera tillväxten.

Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Umida varvid dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget i det korta perspektivet. Förutsatt att bolaget utvecklas i linje med våra förväntningar eller bättre ser vi en riktkurs på ett års sikt på 11 kronor, motsvarande ev/ebitda på knappt 25 respektive p/s 2 på vår prognos för 2022p och ev/ebitda på 16,5 respektive p/s 1,5 för 2023p. Väljer vi att titta på det så kallade PEG-talet (P/e-tal dividerat med vinsttillväxt) för 2022p får vi ett värde på 0,3 för 2022p samt 0,2 för 2023p. Ett värde under 1 skulle indikera att bolaget är lågt värderat.

Författare Analysguiden